Olağanlaşma nedir, Olağanlaşma ne demek

  • Olağanlaşmak durumu

"Olağanlaşma" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Suat'ın bunca yıl düşman olduğu annesiyle ilişkisinin olağanlaşması o günlerde mi başlamıştır?" - A. İlhan

Olağanlaşma tanımı, anlamı:

Olağanlaşmak : Olağan duruma gelmek.

Durum : Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.