Olağanlaşmak nedir, Olağanlaşmak ne demek

  • Olağan duruma gelmek

Olağanlaşmak kısaca anlamı, tanımı:

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Gelme : Gelmek işi. Gelmiş olan. Bir ışının, kaynağından çıkarak bir ayna yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine erişmesi. Yetişme.

Olağan : Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.

Gelmek : Sonuç çıkmak. Kadar olmak. Etkisini herhangi bir biçimde göstermek. Uymak. Görünmek, sanılmak. Yönelme durumundaki bazı kelimelere getirilerek birleşik fiil yapar. Uygun düşmek. İzlemek, takip etmek. Varlığını sürdürmek, yaşamak, intikal etmek. Akmak. Düşmek, rast gelmek. Katılmak, eklenmek. Bir şeye sonradan inanmak, doğruluğuna hak vermek, eğilim göstermek, kabul etmek. Daha önce üzerinde durulmuş olan bir konuya yeniden dönmek. Çıkmak, yönelmek. Ulaşmak, varmak. -mez, -mezlik ile birlikte yapmacık anlatan deyimler yapar. Belli bir zamana ulaşmak. İsabet etmek. Getirmek. Dayanmak, tahammül etmek. Herhangi bir sırada bulunmak. İhtiyaç anlatan deyimler kurmaya yarayan bir fiil. Kök veya gövdeleri sonuna -a (-e) eki almış fiillere gelerek süreklilik bildiren birleşik fiiller oluşturur. Biriyle birlikte gitmek. Türemek. Kazanılmak, sağlanılmak. -dikçe, -esi biçiminde kullanılan sıfat-fiil eklerinden sonra geldiğinde önceki fiille ilgili olarak pekiştirilmiş bir istek ve sürerlik bildiren bir fiil. Ortaya çıkmak, doğmak. Mal olmak. Oturmaya, ziyarete gitmek. Olmak, -e uğramak. Bir yerden alınıp bir yere ulaştırılmak. Başlamak, ortaya çıkmak. Kendine yapılmış olan herhangi bir davranış veya durumu iyi karşılamak. Belli bir süre dolmak.

 

Diğer dillerde Olağanlaşmak anlamı nedir?

İngilizce'de Olağanlaşmak ne demek? : (nesne almayan fiil)