Olağanlaştırmak nedir, Olağanlaştırmak ne demek

  • Olağan duruma getirmek

Olağanlaştırmak kısaca anlamı, tanımı:

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Duruş biçimi, konum, tavır.

Getirmek : Bir şeyi yanında veya üstünde bulundurmak. Sebep olmak, ortaya çıkarmak. Erişmek veya eriştiğini sanmak. İleri sürmek. Bazı kelimelerle birleşik fiil yapar. Gelmesini sağlamak. İletmek, bildirmek. Sağlamak. Bir makama atamak veya seçmek.

Olağan : Sık sık olan, olagelen, doğal, tabii, olmadık karşıtı. Alışılmış olan, normal.