Olanca nedir, Olanca ne demek

Olanca; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Bütün, elde bulunanın hepsi

"Olanca" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Küçücük yaşta, büyüklüğün olanca gaileleri kendi üzerlerine yığılmış kimseler görülür." - A. Midhat

Yerel Türkçe anlamı:

Bütün, tamam.

Bütün, hep.

Bütün; hep.

Olan, tüm: Olanca malımı verdim.

Olanca anlamı, tanımı:

Hepsi : Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi.

Bütün : Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi. Eksiksiz, tam. Parçalanmamış. Bozuk olmayan (para). Birlik, tamlık.

Elde : Çarpma ve toplama işlemlerinde bir sonraki sıranın rakamlarına katılacak olan sayı.

Olancamal : Durağan mal, kalıt, bırakıt gibi para ile ölçülebilen hak ve borçların tümü.

Diğer dillerde Olanca anlamı nedir?

İngilizce'de Olanca ne demek? : adj. utmost

Almanca'da Olanca : das ganze, alles vorhandene