Olar nedir, Olar ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Onlar.

Onlar (III. çokluk şahıs zamiri).

Teknik terim anlamı:

Onlar.

Olar ile ilgili Cümleler

 • Ali yardım etmek istiyor ama nasıl yapacağından tam olarak emin değil.
 • Mucize eseri olarak, tüm yolcular üç dakikadan daha az süre içinde yanan uçaktan ayrılmayı başardı.
 • “Doğal olarak kendisinin de o bir adımdan daha çok yaklaşmasına izin vermiyordu.”
 • Hem Mustafa hem de Mary aday olarak gösterildi.
 • “Polis şikâyetçi olunca savcı otomatik olarak harekete geçer, kamu davası açılır.”
 • Olar birbirlerine gülümsedi.
 • Bundan kurtulabileceğini ciddi olarak düşünüyor musun?
 • Sülfürik asitin tuzları, sülfatlar olarak adlandırılır.
 • Genel olarak Japonya'nın ılıman bir iklimi vardır.
 • Olara onları kullanmamalarını söyledim.
 • Nerede olduğumu tam olarak biliyorum.
 • Hala part time olarak bir fırında mı çalışıyorsun?
 • O, kayganlaştırıcı olarak tükürük kullandı.
 • Bana eşit olarak davranmıyorsun.

Olar ile ilgili Atasözü veya Deyim

doğal olarak : elbette, beklenildiği gibi, işin gereği olarak.

kesin olarak : kesinlikle.

otomatik olarak : kendiliğinden.

tedrici olarak : giderek.

zorunlu olarak : kendi isteğinin dışında.

Olar anlamı, tanımı

Genetik olarak değiştirilmiş gıdalar : Genetik olarak değiştirilmiş gıda ham maddesi veya çeşitli bileşenleri içeren gıdalar, GOD

 

İstatistiki olarak önemli : Genel olarak denemelerden kaynaklanan farklılıkları istatistiki testler sonucu ifade etmek için kullanılan terim.

Karşılığı mal olarak alınmıştır : Bilinen değerleri karşılığında mal alınan belgitlere yazılan deyim.

Karşılığı para olarak alınmıştır : Bilinen değerleri karşılığında para alınan belgitlerin aktarımlarına yazılan deyim.

Kimyasal olarak düzenlenen iyon kanalları : İyon kanalları gibi hizmet eden hücre zarlarındaki integral proteinler. Özgün bir madde kendine özgü almaçlar bağlandığında protein kanallarının biçimi değişir ve iyon kanalları açılır ve iyonlar zarın bir yanından diğer yanına doğru hareket eder.

Marka olarak kullanma : Bir imi, marka gibi malların üzerine koyma ve böylece kullanma.

Olarak : Diye, yerine.

Olarınla : Onlarla.

Yaratmacı olarak iyelik : Bir yapıta, kalıtçı olarak değil de onu ortaya koyan kişi olarak iye olma.

Şahıs zamiri : Kişi zamiri.

Çokluk : Sayı veya ölçü yönünden çok olma durumu, çoğul, kesret, ekseriyet, teklik karşıtı. Çoğunluk. Sık sık, çokça, çok kez. Kelimelerin belirli eklerle birden çok varlığı veya kişiyi bildirme biçimi, çoğul, cem.

Çoklu : İçinde birden çok işlev barındıran. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya da n ikilden (ya da İkili öğeden) oluşan veri birimi. Bir birim olarak işlem gören, genellikle sözcükten daha kısa, ikili damga dizgisi, bk. ikili II, üçlü, dörtlü, beşli, altılı, yedili, sekizli. Çok yanaşık çizgilerden oluşan izge çizgisi. Birden fazla unsurdan oluşan, birçok kısımlar gösteren. Birden fazla organı etkileyen, değişik organlarda aynı anda oluşan. Çok şeyi olan, zengin.

 

Şahıs : Kişi.

Onlar : Ondalık sayı sistemine göre yazılan bir tam sayıda sağdan sola doğru ikinci basamak. O şahıs zamirinin çokluk biçimi.

Zamir : Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl. İçyüz.

Diğer dillerde Olancamal anlamı nedir?

İngilizce'de Olancamal ne demek ? : estate