Olasılı nedir, Olasılı ne demek

Olasılı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel.
 • Belkili

"Olasılı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Olasılı hesaplarla böyle önemli işlere girişilemez."

Olasılı tanımı, anlamı:

Olası : Mümkün. Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Olasılık hesabı : Bir olayın gerçekleşme ihtimalinin yüzdesini bulmaya yarayan kuralları inceleyen matematik dalı, ihtimaliyet hesabı, ihtimaller hesabı.

Belkili : Doğru olabileceği gibi yanlış da olabilen, belli ve kesin olmayan, olasılı, ihtimalî. Olasılı, muhtemel.

İhtimalli : Olasılı.

Muhtemel : Gerçekleşmesi de gerçekleşmemesi de ihtimal dâhilinde olan, beklenen, beklenir, umulur, olası, olasılı, mümkün.

Olasılı borç : Belli koşulların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan borç.

Olasılı dokunca : Gelecekte ortaya çıkması düşünülen dokunca.

Olasılı kar : Belli koşulların gerçekleşmesinde ortaya çıkan kâr

Olasılı yanlış : Bir kişiyi ya da işi değerlendirirken yalnızca belirli bir niteliği göz önünde bulundurmaktan ya da öznel kanıların; önyargıların etkisinde kalmaktan doğan yanılma payı.

 

Olasılık belitleri : [Bakınız: Kolmogorov belitleri, olasılık]

Olasılık dağılımı : (olasılık kuramı) Bir X olasılıksal değişkenine ilişkin olasılıkları veren ye X'in işlevi olan dağılım. Bu terim, olasılık işlevi ya da olasılık yoğunluk işlevini belirtmek için kullanılır, ay. bk. olasılık işlevi, olasılık yoğunluk işlevi. Bir X ayırtık seçkisiz değişkeni için, X in olabilecek her bir değerine X in gerçekleşme olasılığını karşılık getiren işlev. a. bk. olasılık eğrisi. Bir X sürekli seçkisiz değişkeni için, her bir X değerine (…)eşitsizliğini sağlayan x lerin gerçekleşme olasılığını karşılık getiren artmayan işlev. a. bk. olasılık eğrisi. Değişken eğer kesikli bir tesadüfi değişken ise değişkenin her değerinin olasılığını veren bir matematiksel formül veya değişken eğer sürekli bir tesadüfi değişken ise, matematiksel bir formülle tanımlanan eğrinin altında kalan alan yoluyla elde edilen belli bir aralıktaki olasılık. Olasılık kuramında bileşik bir olaya ilişkin tüm olanaklı biçimlerin olasılığını gösteren ve olasılık yasasının salt işleyişine bırakılması koşulunda belirebilecek durumların sıklığından oluşan kuramsal dağılım.

Olasılık eğrisi : Bir yoğunluk işlevinin çizgesi. a. bk. olasılık dağılımı.

Olasılık integrali :

Olasılık işlencesi : Olasılıkları konu edinen işlence dalı.

Olasılık işlevi : (olasılık kuramı) (…)ay. bk. olasılıksal değişken, olasılık yoğunluk işlevi. (…)Anlamdaş. dağılım işlevi, a. bk. yoğunluk işlevi.

 

Olasılı ile ilgili Cümleler

 • Ben yalnızca bütün olasılıkları dikkate almaya çalışıyorum.
 • Bu başka bir olasılığı tamamıyla dışlamaz.
 • Olasılıkla bundan kimseye söz etmemelisin.
 • Bu bir olasılık olarak kalır.
 • Olasılıkla hiçbir şey değil.
 • Olasılığın farkındayım.
 • O tek olasılık.
 • Olasılığı düşün.
 • Olasılıklar hakkında düşünmek zorundayız.
 • Tüm olasılıkları beyin fırtınası yapmalıyız.
 • Günümüzde bir oğlan 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmezse, o büyük olasılıkla travmalı olacaktır.
 • Olasılıkla sözü genelde "büyük olasılıkla" sözcük grubunda kullanılıyor.
 • Olasılık farklı koşullarla değişir.
 • Üç olasılığımız var.

Diğer dillerde Olasılı anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılı ne demek? : probable, contingent ihtimali, muhtemel