Olasılık örneklemesi nedir, Olasılık örneklemesi ne demek

Olasılık örneklemesi; Şehir, Yöntem Bilimi alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Teknik terim anlamı:

Örneklem öğelerinin belli bir olanak tanıma süreci sonunda seçildiği, kentbilim araştırması yöntemi.

Örneklerin seçimini olasılık ilkesine bırakan ve son birimlerin seçilmesine değin tüm işlemlerde rastlantı ya da kazanı kuralına uyan örnekleme tasarımı, bk. yargılı örnekleme.

Olasılık örneklemesi tanımı, anlamı

Olasıl : İhtimâli

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Örnek : Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen şey, model. En iyi biçimde olan. Bir şeyin benzeri, tıpkısı, kopyası, misil. Durum ve niteliği benimsenmeye değer kimse veya şey, model, paradigma. İncelemek veya denemek üzere insan ve hayvan vücudunun, bitkinin veya nesnenin herhangi bir yerinden alınan doku parçası, numune. Bir düşünceyi, kuralı, gözlemi veya savı desteklemek ve açıklamak amacıyla ileri sürülen söz, yapılmış olan davranış, misal.

 

Örneklem : Bir araştırmada bütünü anlamak için bütünden seçilen araştırma tekniklerinin uygulanacağı grup.

Örnekleme : Örneklemek işi.

Örnekleme tasarımı : Bir evrenden yansız örnekler alabilmek üzere izlenen yol ya da seçilen yordam. [Bakınız: örneklem tasarımı].

Yargılı örnekleme : Örneklerin seçiminde bilinçli yargılara yer veren ya da seçilecek birimlerde belli ayrıtların varlığını arayan örnekleme, bk. olasılık örneklemesi.

Rastlantı : Bilgiye, isteğe, kurala veya belli bir sebebe dayanmaksızın oluveren karşılaşma, tesadüf.

Son birim : En sonda yer alan birim, marjinal.

Araştırma : Araştırmak işi, araştırı, istikşaf, taharri, tetkik. Bilim ve sanatla ilgili olarak yapılmış olan yöntemli çalışma, araştırı.

Kentbilim : Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine, bayındırılmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi, yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel yönetkil ve güzelduyusal gereklerini gözönünde tutarak düzenleyen uğraşı, bilim ve sanat dalı. Dar anlamda, yerleşim yerleri için düzentasarlar hazırlamanın yöntemlerini öğreten bilim dalı ve bu dalda yetişmiş kimselerin uğraşısı. Kent bilimlerinden biri.

Tasarım : Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn.

Seçilme : Seçilmek işi.

Sonunda : En son zamanda, nihayetinde.

Diğer dillerde Olasılık örneklemesi anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılık örneklemesi ne demek ? : probability sampling