Olasılık oran sınaması nedir, Olasılık oran sınaması ne demek

Olasılık oran sınaması; İstatistik alanında kullanılan bir terimdir.

İstatistiksel anlamı:

[Bakınız: olabilirlik oran sınaması].

Olasılık oran sınaması tanımı, anlamı

Olasıl : İhtimâli

Sına : Araba tekerleğinin çemberi. Yaşıt, akran.

Olası : Görünüşe göre olacağı sanılan, muhtemel. Mümkün.

Olasılı : Olasılığa dayanan, belkili, ihtimalli, muhtemel. Belkili.

Olasılık : Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. O zamana kadar yapılmış olan deneylerle bir olayın ortaya çıkmasının beklenilmesi ancak yine de tam bir kesinliğin bulunmaması durumu.

Oran : Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin.

Sınama : Sınamak işi, deneme, tecrübe.

Olabilirlik oran sınaması : (İstatistiksel sınamalar) İki olabilirlik işlevinin oranına dayalı bir sınama, anlamdaş olasılık oran sınaması.

Olabilirlik : Olasılık, ihtimal, mümkünlük.

Olabilir : Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, kabil.

Diğer dillerde Olasılık oran sınaması anlamı nedir?

İngilizce'de Olasılık oran sınaması ne demek ? : probability-ratio test