Olmadık nedir, Olmadık ne demek

Olmadık; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Daha önce olmamış, alışılmamış, beklenmeyen, olağan karşıtı

"Olmadık" ile ilgili cümle

  • "Aslı olmadık şeye nasıl inanırım?" - Ö. Seyfettin

Olmadık anlamı, tanımı:

Güveyi olmadık ama kapı dışında bekledik : "konuyu iyi bilmesek de çok da yabancısı değiliz" anlamında kullanılan bir söz.

Hangi gün vardır akşam olmadık : "sona ermeyecek hiçbir iyi durum, yıldızı sönmeyecek hiçbir ünlü yoktur" anlamında kullanılan bir söz.

Olmamış : Olgunlaşmamış, ham.

Alışılmamış : Nadir, bilinmeyen, az rastlanan.

Beklenme : Beklenmek durumu.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Olmadık ile ilgili Cümleler

  • Önemli olmadıkça bir şey söyleme.
  • Hiç daha mutlu olmadık.
  • Herkese aç olup olmadıklarını sorduk.
  • O, gayretli olmadıkça yeni projesinde başarısız olabilir.
  • Onlar düşük ücretlerinden memnun olmadıklarını söylediler.
  • Yapacak bir şeyi olmadıklarına şaşırdım.
  • Onların sinirli olup olmadıklarını bilmiyorum.

Diğer dillerde Olmadık anlamı nedir?

İngilizce'de Olmadık ne demek? : [olmamak] v. (neg. form of olmak) not to be, not to happen, lack, be lacking, hold off

Almanca'da Olmadık : ungewöhnlich