Olumlu nedir, Olumlu ne demek

Olumlu; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif.
 • Olumsuzluk anlatmayan (kelime, cümle).
 • Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif.
 • Onaylayan, kabul eden, lehte olan
 • Yapıcı.
 • Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı.

"Olumlu" ile ilgili cümleler

 • "Olumlu bir cevap."
 • "Spor sayfalarını okuyarak toplumumuzdaki olumlu gelişmeleri de izleyebilirsiniz." - N. Cumalı
 • "Olumlu tip, olumlu sanat diye bir şeyler tutturmuşlardı." - N. Cumalı

Felsefi anlamı:

Güvenilir olan. Karşıtı bk. olumsuz

Evetleyici. (Değilleyicinin karşıtı. )

Onaylayıcı, doğrulayıcı.

Hukuki terim anlamı:

müsbet.

Bilimsel terim anlamı:

Olumsuzluk anlatmıyan (kelime, söylem, cümle...).

İngilizce'de Olumlu ne demek? Olumlu ingilizcesi nedir?:

positive

Osmanlıca Olumlu ne demek? Olumlu Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

nüspet

Olumlu anlamı, tanımı:

Olumlu cümle : Yüklemi olumlu olan cümle, olumlu tümce: Çocuk okula gitti. Öğrencinin bilgisiz olduğu anlaşılıyordu gibi.

Olumlu eylem : Olumlu fiil.

Olumlu fiil : Bir işin, bir davranışın, bir oluşun olduğunu bildiren fiil, olumlu eylem: söylemiş, yazacak gibi.

Olumlu tümce : Olumlu cümle.

 

Olumluluk : Olumlu olma durumu, müspetlik.

Uygun : Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Yararlı : Yarar sağlayan, yararı olan, yarayışlı, faydalı, nafi, avantajlı.

Müspet : Olumlu.

Pozitif : Olumlu, negatif karşıtı. Artı.

Yapıcı : Yapan, oluşturan, ortaya çıkaran, meydana getiren. Önemli ve yararlı işler yapan. Yapı ustası. Olumlu.

Onay : Uygun bulma, tasdik, icazet, izin.

Kabul : Bir öneriyi uygun bulma, onaylama. Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma. Sunulan bir şeyi, armağanı alma. Akseptans. Bir yere alınma. Konukları veya işi olanları yanına, katına alma.

Olumsuzluk : Biçimsel olarak fiillerde "-ma/-me" ekiyle, isimlerde "değil" ile gösterilen "gerçekleşmeme, olmama, bulunmama" gibi anlamların ifadesi. Olumsuz olma niteliği veya durumu, menfilik, nefiy.

Olumlu alacak : Alınması, ele geçirilmesi olumlu alacak.

Olumlu bağıntı : [Bakınız: doğru bağıntı]

Olumlu başa tepki : Herhangi bir hormonun ya da metebolitinin kendi salınımını artırması durumu, pozitif başa tepki.

Olumlu büyü : Uygulama amacı bakımından, bireyin ve toplumun iyiliğine yönelik; sayrılık, ölüm, kaza vb. doğal yıkımları önlemeye dönük büyü türü. bk. büyü. krş. olumsuz büyü.

 

Olumlu geçiş : Önceden kazanılmış herhangi bir alışkanlık, beceri ya da düşüncenin aynı özellikleri taşıyan sonraki alışkanlık, beceri ya da düşüncelerin öğrenilmesini kolaylaştırması. Eskiden öğrenilen ya da yapılanın yeniden öğrenilecek ya da yapılacak olan üzerindeki kolaylaştırıcı etkisi.

Olumlu kemotaksi : Bir kimyasal maddeye doğru organizmanın hareketi.

Olumlu önerme : Tümel olumlu ya da tikel olumlu önerme. || Anl. evetleyici önerme.

Olumlu pekiştirici : Topluma hazırlama süreci içinde çocuğa belli davranışlarda bulunmayı öğretmek üzere kullanılan olumlu yaptırım ya da ödüllendirme.

Olumlu uyum : Gücü gittikçe azalan bir uyarıcı karşısında bile istenilen tepkiyi gösterme. Çevreye uyma.

Olumlu uyuşmazlık : Bir davayı görmekte, iki ayrı yargılığın kendilerini görevli ve yetkili saymaları.

Olumlu ile ilgili Cümleler

 • Olumlu olmaya çalışalım.
 • Olumlu yanıtını sabırsızlıkla bekliyorum.
 • Olumlu cevabını almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
 • Gerçekten olumlu hissettim.
 • Durum olumlu görünüyor.
 • Hayata her zaman olumlu yönden bak.
 • Ali olumlu görünüyor.
 • Olumlu, olumsuzun zıttıdır.
 • Olumlu olmak zorundasın.
 • Ben olumluyum.
 • Olumlu olamıyorum.
 • O çok olumlu bir işaret.
 • Neredeyse oyunun yorumlarının hepsi olumluydu.

Diğer dillerde Olumlu anlamı nedir?

İngilizce'de Olumlu ne demek? : adj. positive, affirmative, assertive, content, favorable, favourable [Brit.], peremptory

n. mortal

Fransızca'da Olumlu : affirmatif/ive, positif/ive, constructif/ive

Almanca'da Olumlu : adj. affirmativ, positiv

Rusça'da Olumlu : adj. утвердительный, положительный, благотворный, позитивный