Omurgalılar nedir, Omurgalılar ne demek

Omurgalılar; bir hayvan bilimi terimidir.

Biyoloji'deki anlamı:

İkincil ağızlılardan (Deuterostomia), kordalılar (Chordata) alt filumunun bir dalı. Omurgası olan hayvanları içine alan, vücutları uzun ve iki yanlı bakışımlı, başları önde olup ağız ile duygu organlarını taşıyan, suda yaşayanlar solungaçlarla, karada yaşayanlar akciğerlerle solunum yapan, ekstremiteleri hayvanın yaşadığı çevreye göre yüzgeç, kanat ya da ayak biçiminde olan, çok gelişmiş geniş bir grup. Yuvarlak ağızlılar (Cyclostomata), balıklar (Pisces), amfibyumlar (Amphibia), sürüngenler (Reptilia), kuşlar (Aves) ve memeliler (Mammalia) olmak üzere altı sınıfı vardır.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Vertebrata), (Lat. vertebra = omur): İkincil-ağızlı hayvanlardan kordalılar (Chordata) alt-filumunun bir dalı. Omurgası olan hayvanları içine alan geniş bir gruptur. Vücutları uzun ve iki-yanlı bakışımlıdır. Başları öndedir ye ağız ile duygu organlarını taşır. Suda yaşayanlar solungaçlarla, karada yaşayanlar akciğerlerle solunurlar. Etraflar, hayvanın yaşadığı çevreye göre yüzgeç, kanat ya da ayak biçimindedir. Çok-gelişmiş hayvanlardır. Yuvarlak-ağızlılar (Cyclostomata), balıklar (Pisces), amfibyumlar (Amphibia), sürüngenler (Reptilia), kuşlar (Aves), ve memeliler (Mammalia) olmak üzere 6 sınıfı vardır.

 

İngilizce'de Omurgalılar ne demek? Omurgalılar ingilizcesi nedir?:

vertebrates

Osmanlıca Omurgalılar ne demek? Omurgalılar Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

fıkariye

Omurgalılar hakkında bilgiler

Omurgalılar (Latince: Vertebrata), hayvanlar aleminin kordalılar (Chordata) şubesine ait bir alt şubedir.

Omurgalıların en karakteristik özelliği, birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip olmalarıdır. Omurga sütunu çok kuvvetli bir destek, fakat aynı zamanda eğilebilir bir yapıdadır. Aşağı omurgalılarda, omurga kıkırdak halinde olmasına rağmen, yüksek yapılı omurgalılara doğru kemikleşmeye başlar.

Birçok omurgalıda omurgaya iki çift ön ve arka üyelerde tutunur. Vücut bilateral (iki yanlı bakışımlı) simetriktir. Baş, gövde ve kuyruk olmak üzere üç kısma ayrılmıştır. Sölom yani vücut boşluğu yalnız gövde bölgesinde bulunur. Sindirim kanalı bel kemiğinin karın (ventral) tarafındadır. Dolaşım sistemi kapalıdır. Yürek en az iki, en çok dört boşluk ihtiva eder. Kanın alyuvarlarında hemoglobin denilen solunum pigmenti vardır. Hemoglobin, kana kırmızı rengi verir. Boşaltım organları çifttir. Boşaltım ve üreme organı açıklıkları, tek veya ayrı ayrı olarak bulunur.

 

İki çift ekstremiteleri vardır. Bunlar balıklarda bulunan göğüs ve karın yüzgeçleri, karada yaşayanlarda ise ön ve arka bacaklardır. Suda yaşayanlar solungaç, havadakiler akciğer solunumu yapar. Kafatası içinde muhafaza edilen karmaşık yapılı bir beyinleri vardır.

Omurgalılar tanımı, anlamı:

Balık : Omurgalılardan, suda yaşayan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen hayvanların genel adı. Zodyak üzerinde Kova ile Koç arasında yer alan takımyıldızın adı.

Hayvan : Kızılan bir kimseye söylenen bir söz. At, eşek, katır gibi türlü hizmetlerde kullanılan yaratık. Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık. Akılsız, duygusuz, kaba, hoyrat (kimse).

Alem : Bayrak. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça. Simge.

Omurga : Gemi kaburgasının aşağı taraftan bağlı bulunduğu boy ekseni doğrultusunda boydan boya geçen ana yapı ögesi. Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde omuriliği barındıran kemik yapı. Bir şeyin varlığı ile ilgili en önemli bölümü, temel, belkemiği, esas.

Omur : Omurgayı oluşturan kemiklerden her biri, fıkra.

Örtülü omurgalılar : Vücutları yassı, göğüs yüzgeçleri büyük, omurlarında kat kat kireçlenmiş çemberleri olan, köpek balıklarının bir alt takımı.

Memeliler : Doğurarak üreyen, memeleri olan, sıcakkanlı, iki akciğerli, kalbinde dört boşluğu olan, vücutları genellikle tüylerle örtülü omurgalı hayvanlar sınıfı.

Kuşlar : Çok hücreli hayvanlardan, omurgalıların geniş bir sınıfı.

Amfibyumlar : Kurbağa ve semenderleri içine alan iki yaşamlı omurgalılar sınıfı.

Sürüngenler : Omurgalıların, suda ve karada yaşayabilen yılan, kertenkele, kaplumbağa, timsah gibi yerde sürünerek veya yürüyerek ilerleyen sınıfı.

Yuvarlak : Kesin ve açık olmayan (söz, laf vb.). Top veya küre biçiminde toparlak şey. Top veya küre biçiminde olan, müdevver. Homoseksüel erkek.

Ağızlı : Ağzı herhangi bir biçimde olan.

Şube : Bir kurumun, bir kuruluşun alt mevkilerindeki iş yerlerinden her biri. Dal. Okullarda aynı düzeydeki sınıflardan her biri. Kol.

Diğer dillerde Omurgalılar anlamı nedir?

Almanca'da Omurgalılar : Wirbeltiere