Onul nedir, Onul ne demek

Onul; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Onul isminin anlamı, Onul ne demek:

“İyileş, iyi ol, sağlıklı ol” anlamında kullanılan bir isim”. Onul ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Onul ile ilgili Cümleler

  • Eğer onula işin bittiyse, gazeteyi okumama izin ver.
  • Onula tekrar konuşmalıyız
  • Onula gurur duyuyorum.

Onul ile ilgili Atasözü veya Deyim

bıçak yarası geçer (veya onulur), dil yarası geçmez (veya onulmaz) : hakaret, ağır söz ve benzerleri gönül kırıcı davranışların hiçbir zaman unutulmayacağını anlatan bir söz.

el yarası onulur, dil yarası onulmaz : “silahla açılan el yarası çabukça iyi olur ama kötü sözle açılan gönül yarası kolay kolay kapanmaz” anlamında kullanılan bir söz.

Onul kısaca anlamı, tanımı

Onulmaz : İyi olmaz, ümitsiz

Onultan : İyileştiren, düzelten, sağlığına kavuşturan.

Onultmak : Yarayı iyileştirmek. Hastayı iyileştirmek. Tane sakızı, ağızda yumuşatıp çiğnenecek duruma getirmek. Hastalığını iyileştirmek, geçirmek. Hastalığı, yarayı sağaltmak, iyileştirmek.

Onulma : Onulmak işi.

Onulmak : Onma işine konu olmak.

Sağlıklı : Sağlık durumu iyi olan, sağlam, esen, sıhhatli. Sağlığı koruyan. Sağlık kurallarına uygun olan, hijyen, hijyenik. Sağlam, doğru, güvenilir, gerçek.

 

Sağlık : Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet. Sağ, canlı, diri olma durumu.

Anlam : Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne, mana, meal, fehva, deme, mazmun, medlul, valör. Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey.

İsim : Ad Kişi, insan.

İyi : İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Yerinde, uygun. Bol, çok, aşırı. Doğru olan. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Esen, sağlıklı. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Yeterli, yetecek miktarda olan.

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

Ol : O gösterme sıfatı. O gösterme zamiri.

Diğer dillerde Ontogeni anlamı nedir?

İngilizce'de Ontogeni ne demek ? : ontogeny, ontogenesis, development