Onur kurulu nedir, Onur kurulu ne demek

  • Bir kuruluş veya derneğin üyeleri arasında çıkan onur davalarını gören veya bu kuruluş veya derneğin ilkelerine aykırı davranan üyelerin bu davranışlarını inceleyip karara bağlayan kurul, haysiyet divanı

Eğitim alanındaki sözlük anlamı:

Uyarma ve dikkat çekme gibi cezaları gerektiren küçük disiplin olaylarını incelemek ve sonuçlandırmak, okul düzenine aykırı hareketler olup olmadığını denetlemek amacıyla bir öğretmenin başkanlığında çalışan kurul.

İngilizce'de Onur kurulu ne demek? Onur kurulu ingilizcesi nedir?:

committee of honour

Onur kurulu kısaca anlamı, tanımı:

Onur : Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.

Kurulu : Kurulmuş olan, yerleşmiş, oturmuş.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Kuruluş : Bir sefer kuvvetini oluşturan birliklerin yapısı. Yapı, yapılış, bünye. Topluma hizmet, üretim, tüketim vb. amaç ve görevlerle kurulan her şey, tesis. Kurulma işi. Kasılma.

Dava : Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma. Sorun. Sevgili. Ülkü. Sav.

 

İlkel : Zaman bakımından en eski olan, iptidai, primitif. Basit, karmaşık olmayan. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai, primitif. Eğitimsiz, kültürsüz, görgüsüz. Özellikle XIV-XV. yüzyıllarda İtalyan ressamlarına, Orta Çağ sonlarında Avrupa ressamlarına verilen ad. Sanatta yalın bir nitelik gösteren, yapmacıksız olan, primitif.

Aykırı : Çapraz, ters. Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif.

Davranış : Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

İnce : Tiz (ses), pes karşıtı. Ayrıntılı. Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı. Aşırı özen gerektiren, kaba karşıtı. Hafif, gücü az. Zayıf. Taneleri ufak, iri karşıtı. İyiden iyiye, enikonu, ayrıntılı. Akışkanlığı çok olan, yoğun ve koyu olmayan (sıvılar). Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, kaba karşıtı.

Karar : Değişmez olma. Bu yargıyı bildiren belge. Herhangi bir durum için tartışılarak verilen kesin yargı, hüküm. Tam ölçüsünde, ne az ne çok. Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek verilen kesin yargı. Değişmeyen, düzenli durum, düzenlilik, yöntemlilik. Türk müziğinde, taksim yaparken ana makama dönüş.

Onur kurulu genel toplantısı : Okullarda öğrenciliğe yakışmayan davranışları incelemek ve bunların düzeltilmesi için alınması gereken önlemler üzerinde önerilerde bulunmak amacıyla sınıf temsilcilerinden oluşan kurul.

Diğer dillerde Onur kurulu anlamı nedir?

Almanca'da Onur kurulu : n. Ehrengericht