Onurlandırma nedir, Onurlandırma ne demek

  • Onurlandırmak işi

Onurlandırma kısaca anlamı, tanımı:

Onur : Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.

Onurlandırmak : Kendisine saygı duyulan bir kimse, bir yere gelerek oradakileri mutlu etmek, onur kazandırmak, onurunu artırmak, şereflendirmek, şeref vermek.

Diğer dillerde Onurlandırma anlamı nedir?

İngilizce'de Onurlandırma ne demek? : n. accolade