Onursuz nedir, Onursuz ne demek

Onursuz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Onuru olmayan veya onura aykırı davranışlarda bulunan, şerefsiz, haysiyetsiz

Onursuz anlamı, kısaca tanımı:

Onur : Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis.

Onursuzluk : Onursuz olma durumu, şerefsizlik.

Aykırı : Bütün noktaları aynı düzlemde bulunmayan. Alışılmışa, doğru olarak kabul edilmişe uygun olmayan, karşıt, ters, mugayir, muhalif. Toplumda görüş ve yaşayış biçimiyle uçlarda bulunan (kimse), marjinal. Gidilen yol üzerinde olmayıp gidiş yönüne ters düşen. Çapraz, ters.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

Şerefsiz : Şereften yoksun olan, onursuz.

Haysiyetsiz : Değeri, saygınlığı olmayan. Onursuz.

Onursuz ile ilgili Cümleler

  • Ben kötü ve onursuz bir insan değilim.
  • Onursuzca yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim.
  • Beni senin gibi onursuz mu sandın?
  • Onursuzluğu seçmedim beni sevebilir diye düşünüp kendimi geliştirmem gerektiğini hissettim fakat aldattı.

Diğer dillerde Onursuz anlamı nedir?

İngilizce'de Onursuz ne demek? : adj. dishonorable, dishonourable [Brit.], undignified, disreputable

Almanca'da Onursuz : adj. ehrlos, würdelos