Ootip nedir, Ootip ne demek

Ootip; Biyoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Yassı solucanların dişi üreme sisteminde bulunan bir yapı olup döllenmiş yumurta ve vitellüs hücreleri yumurtayı teşkil etmek üzere bir kapsülle çevrilir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Yassı solucanlarda, Mehlis bezleri tarafından çevrelenen vitellojen bezlerin kanallarının ve reseptakulum seminisin açıldığı uterustan önceki genişlemiş kısım. Burada yumurta döllenir ve kabuğu oluşturulur.

Ootip tanımı, anlamı

Vitellojen bezler : Trematod ve sestodlarda döllenmiş oositlerle birlikte ootip içerisinde bir araya geldiklerinde yumurta kabuğu oluşumu için gerekli maddeleri salgılayan hücreleri üreten bezlerin tek veya çift kümesi

Döllenmiş yumurta : Sperm tarafından döllenmiş yumurta, fertilize olmuş yumurta, oosperm, spermoviyum. Zigot. (karşılık: zigot), Dişi ve erkek eşeylik gözelerinin birleşmesiyle meydana gelen birlik.

Yassı solucanlar : Tenya ve kelebek asalağı gibi, vücutları yassı ve uzun olan solucanlar takımı.

Mehlis bezleri : Trematod ve sestodlarda ootipi çevreleyen tek hücreli müköz ve seröz bezler.

Yassı solucan : Alttan ve üstten basık, bilateral simetrik, bölütsüz, vücut boşluğu, trematodlar hariç sindirim sistemi, iskelet, solunum ve dolaşım sistemleri bulunmayan, anüsleri oluşmamış, kimisi serbest, kimisi asalak yaşayan, asalak olanlarda döl değişimi ve başkalaşım görülen, vücut yüzeyi tegumentle kaplı, boşaltı sistemi olarak görev yapan bir protonefridyuma sahip, genellikle hermafrodit olan, türbelarlar (Turbeleria), trematodlar (Trematoda), şeritler (Cestoda) olmak üzere üç sınıfı içine alan bir bölüm, yassı kurtlar. 2. Platyhelminthes şubesinde bulunan herhangi bir üye.

 

Üreme sistemi : Organizmada üreme görevi ile bir araya gelmiş organlar topluluğu. Reprodüksiyon sistemi. Üreme organlarının oluşturduğu sistem, reprodüktif sistem. (Eş anlamlısı: üreme organı, karşılık: reprodüksiyon sistemi),Organizmada üreme görevi için bir araya gelmiş olan organlar topluluğu.

Reseptakulum : Bir çiçek kümesinde, çiçek kümesi sapının çok sayıda çiçek taşıyan genişlemiş ucu.

Solucanlar : Halkalılardan, yer solucanı, tenya, askarit gibi vücutları uzun, yumuşak ve ayaksız hayvanları içine alan takım.

Vitellüs : Yumurtada, kabuk ve çekirdek dışında kalan maddelerin hepsi.

Solucan : Yuvarlak veya yassı, uzun kurtlara verilen genel ad.

Yumurta : Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Er bezi. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Tavuk yumurtası. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi.

Çevrili : Çevrilmiş, kuşatılmış. Dönük.

Sistem : Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

 

Teşkil : Oluşturma, ortaya çıkarma, meydana getirme. Örgütleme. Oluşum.

Önceki : Önce olan, evvelki, mukaddem, sabık.

Kapsül : Ateşli silahlarda horozun veya iğnenin çarpmasıyla ateş alan, bir tür özel barutla dolu, küçük, yuvarlak metal parça. Oyuncak tabancalarda kullanılan, şerit biçiminde iki kâğıt tabaka arasına konmuş patlayıcı madde. Bir organı veya yapıyı çevreleyen kese biçiminde zar. Bazı bitkilerde tohumları içinde taşıyan kuru kabuk. Şişe kapağı. Laboratuvarlarda kullanılan yarım küre biçimindeki kap. Raflı mobilyalarda rafları taşımak için yan tablalara açılan deliklere çakılan ortası delik ve silindir biçimli metal veya plastik araç. Oturma mobilyalarının, masa, sehpa vb. eşyaların ayaklarının altına çakılan, genellikle üç tırnaklı veya ortadan çivili, tepesi bombeli, kalın sacdan pres yapılarak elde edilen araç. Bazı ilaçların, kolay yutulmak üzere içine konulduğu, ilacın yapısını etkilemeyen jelatinden kap.

Çevril : Çevrime ya da çevrimsel devime ilişkin. Kayseri şehrinde, Erkilet bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

Uterus : Döl yatağı. [Bakınız: döl yatağı].

Döllen : Cömert.

Burada : Bu yerde.

Diğer dillerde Ootip anlamı nedir?

İngilizce'de Ootip ne demek ? : ootype