Operational türkçesi Operational nedir

 • İşletme ile ilgili.
 • Bilgisayar, bilişim alanlarında kullanılır.
 • İşlevsel.
 • İşletme.
 • İşlemsel.
 • İşletimsel.
 • Operasyon.
 • Kullanıma hazır.
 • Harekat.
 • Hazır.
 • Çalıştırma.
 • Çalışır ya da çalışmaya hazır durumda bulunan herhangi bir dizgeye değgin.
 • İşevuruk.
 • İcrai.

Operational ingilizcede ne demek, Operational nerede nasıl kullanılır?

Operational amplifier : İşlemsel kuvvetlendirici. İşlemsel amplifikatör. İşlemsel yükselteç. İşlem amplifikatörü.

Operational budget balance : Özellikle iktisadi istikrarın sağlanamadığı ülkelerde bütçe açığının etkilerini tam olarak belirleyebilmek amacıyla faiz dışı bütçe dengesine reel faiz ödemelerinin eklenmesiyle bulunan bütçe büyüklüğü. Operasyonel bütçe dengesi.

Operational cycle : İşlem çevrimi.

Operational database : İşletimsel veritabanı.

Operational definition : Bir tanımlama yöntemi. Kavramları görgül ve olgusal içerimlerine göre anlamlandırma. İşlemsel tamm. Görgül gözlemlerin, ölçümlerin nesnel sonuçlarına dayalı, güvenilirlik ölçüsü yüksek olan ve tanımlanan şeyin tanınması ya da ortaya çıkarılması için baş vurulan yolları, kullanılan araçları belirten tanımlama. İşlemsel tanım. İşevuruk tanım. İşevuruk tanımlama. Operasyonel tanım.

Become operational : Faaliyete geçmek.

 

Operationalism : Olguların görgül gözlem ve araştırma yollarıyla elde edilmiş olan anlamları dışında bir anlamı olamayacağını, insan eylemi dışında nesnel gerçeklik bulunmadığını ileri süren görüş. İşlemselcilik.

Operation cycle : Manevra çevrimi. Çalışma çevrimi. İşleme çevrimi. İşlem çevrimi. Manevra çevrimi mekanik anahtar.

Operation barbarossa : Barbarossa harekatı.

Non operational : Çalışmaz durumda. İşlemiyor.

İngilizce Operational Türkçe anlamı, Operational eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Operational ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Executive : İdareci. Uygulama ile ilgili. İcra. Yönetim. Bir topluluğun yönetim işlerini çeviren ve uygulayan kişi. İdari. Yürütmeye ilişkin. Yönetimsel. Yürütme. Yetkili.

Connecting : Başlama. Bağlayan. Aktarmalı. Birleştirici. Birleştiren. Bağlantı kuruluyor. Bağlayıcı. Bağlama. Bağlantı.

Employing : İş verme. İstihdam etme. Uygulama. Kullanma.

Functional : Ameli. Eylem veya işlevle ilgili olan. hastalıkta işlevi etkileyen, ancak yapısını bozmayan. Bilgisayar, veterinerlik alanlarında kullanılır. Görevsel. Fonksiyonel. Görevini yapar. Kullanışlı. Görevci. Pratik.

 

Business : Ticaret. Sorun. Olay. Faaliyet. İşyeri. Görev. Alım satım. Şey. Mesele. İş.

Usable : Kullanılabilir. Kullanışlı. Yaraklı. Kullanılır. Elverişli.

Handy : El altında. El becerisi olan. Yakın. Hünerli. Yararlı. Eli işe yatkın. İşe yarayan. Mahir. Pratik. Elinden her iş gelen.

Content : Lehte oy kullananlar. Türetme veya birleştirme yolu ile kurulan bir kelimede, o kelimeyi oluşturan kök, ek gibi ögelerden her birinin yeni kelimeye getirdikleri anlam katkısı: ince/ince+lik, somur-/somur-t-/somur-t-kan; anla-/anla-t-/anla-t-ıl-a+bilmek; ayak+kabı, deve+dikeni hanım+eli vb. yukarıdaki kelimeleri oluşturan ögelerden her biri birer anlam yükü taşımaktadır. Mutlu. Doyurmak. Kapsam. Memnun kılmak. Hoşnut. Memnun. Doygun.

Agreeable : Hemfikir. Anlaşmaya hazır. Hoş. Razı. Münasip. Uzlaşmacı. Mutabık. Hoşa giden. Kabul edilir.

Operational synonyms : at point, at the ready, actuation, available, maneuvers, business administration, game, finished, operable, handiest, transactional, serviceable, enterprise, forthcoming, disposed, gamest, operant, functioning, in hand, operations, business management, at hand, operation, business organization, off the peg, on call, executory, useable, actuating, cut and dried, driving, exploitation, exploitations.

Operational zıt anlamlı kelimeler, Operational kelime anlamı

Unserviceable : Kullanım dışı. Faydasız. Kullanılmayan. Hizmete elverişsiz. İşe yaramaz. Kullanılamaz. Kullanışsız. Gayrifaal. Yararsız. Yaramaz.

Operational antonyms : nonoperational.