Optimist nedir, Optimist ne demek

Optimist; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • İyimser, pesimist karşıtı
  • Çocuklar için düzenlenen, tek yelkenli, tek kişilik yarış.

Optimist anlamı, kısaca tanımı:

İyimser : Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı, nikbin, optimist.

Pesimist : Kötümser, optimist karşıtı.

Karşıt : Nitelik ve durumları birbirine büsbütün aykırı olan, zıt, kontrast.

Çocuklar : "arkadaşlar!" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

Düzen : Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Alet edevat takımı. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Yerleştirme, tertip. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Dolap, hile.

Yelkenli : Yelkeni olan, yelkenle giden deniz veya göl taşıtı, yelken.

Kişilik : Yabanlık. İnsanlara yakışacak durum ve davranış. Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet. Herhangi bir kişi için, herhangi bir kişiye yetecek miktarda olan. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların bütünü. Herhangi bir sayıda kişiden oluşan.

 

Diğer dillerde Optimist anlamı nedir?

İngilizce'de Optimist ne demek? : n. one who views life optimistically and maintains positive expectations in life

n. optimist, one who views life optimistically and maintains positive expectations of life

n. optimist

Almanca'da Optimist : n. Optimist