Optimum nedir, Optimum ne demek

Optimum; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • En uygun, en elverişli.
  • Uygun değer

Biyoloji'deki anlamı:

En iyi cevabın elde edildiği nokta.

Bir organizmanın tam gelişmesi için en uygun bir seri çevre faktörü.

Kimya'daki anlamı:

En elverişli durum (sıcaklık, nem, ışık ve benzeri).

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan sıcaklık, ışık veya gıda v.s. nin yeterli miktarda olması, en uygun, en iyi, optimal.

İngilizce'de Optimum ne demek? Optimum ingilizcesi nedir?:

optimum

Fransızca'da Optimum ne demek?:

optimum

Optimum anlamı, tanımı:

Uygun : Orantılı, oranlı. Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Değer : Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, bedel, kıymet, paha, valör. Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

 

En : Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı. Başına geldiği sıfatların üstün derecede olduğunu gösteren kelime. Hayvanlara veya eşyaya vurulan damga, işaret.

Elverişli : Uygun, müsait. İşe yarayan, ergonomik.

Uygun değer : Bir amaca ulaşabilmek için bir değişkenin alabileceği en elverişli, en iyi durum, optimum.

Optimum ph : Bir enzimin en fazla aktivite gösterdiği pH.

Diğer dillerde Optimum anlamı nedir?

İngilizce'de Optimum ne demek? : n. maximum; most efficient; best

adj. maximum, best

n. optimum, maximum; most efficient; best

Almanca'da Optimum : n. Optimum

Rusça'da Optimum : n. оптимум (M)