Oral nedir, Oral ne demek

Oral; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Ağızcıl.
 • Söze dayanan
 • Sözlü.
 • Ağız yoluyla.

Biyoloji'deki anlamı:

Ağız ile ilgili; ağızla aynı tarafta.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Ağız, ağızla ilgili.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Ağızdan alınan.

Ağza ait olan.

Ağızla ilgili.

Sözlü, ağızdan söylenen.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Lat. os = ağız) Ağıza ait; ağızın bulunduğu bölgede. yeni kayıt aç

Oral isminin anlamı, Oral ne demek:

Erkek ismi olarak; “Kaleyi, şehri ele geçir, zaptet” anlamında kullanılan bir ad.”

İngilizce'de Oral ne demek? Oral ingilizcesi nedir?:

oral

Oral hakkında bilgiler

[Bakınız: ağız]

Oral ile ilgili Cümleler

 • Oralarda bir yerde bir çay molası verelim.
 • Hemen sahilin oralarda beğeneceğini düşündüğüm gerçekten iyi bir lokanta var.
 • Ali hâlâ oralarda bir yerde
 • Ali hâlâ oralarda bir yerde.
 • Ona sadece biraz nasihat vermedim, ayrıca onunla oral seks yaptım.
 • Yarın Kaşgar'a ya da oralarda bir yere varabilirim.
 • Hemen sahilin oralarda hoşuna gideceğini düşündüğüm gerçekten güzel bir restoran var.
 • Oralarda bir yerde bir zımba göremiyor musun?
 • Kendini nereli hissedersen oralısındır.

Oral anlamı, kısaca tanımı:

Oralarda olmamak : İşi sezmemiş gibi davranmak, anlamazlıktan gelmek.

 

Oralı : O yerden olan.

Oralı olmamak : Önemsememek, umursamamak, aldırmamak, ilgilenmemek.

Oralılık : Oralı olma durumu.

Ağızcıl : Ağızla ilgili olan, oral.

Sözlü : Sözle, konuşma biçiminde yapılan, şifahi, yazılı karşıtı. Evlenmek için birbirine söz vermiş olan kimse, yavuklu.

Ağız : Kesici aletlerin keskin tarafı. Yüzde, avurtlarla iki çene arasında bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yarayan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ. Bu boşluğun dudakları çevreleyen bölümü. Birkaç yolun birbirine kavuştuğu yer, kavşak. Yeni doğurmuş memelilerin ilk sütü. Uç, kenar. Koy, körfez, liman vb. yerlerin açık tarafı. Üslup, ifade biçimi. Aynı dil içinde ses, şekil, söz dizimi ve anlamca farklılıklar gösterebilen, belli yerleşim bölgelerine veya sınıflara özgü olan konuşma dili. Çıkış yeri. Bir akarsuyun denize veya göle döküldüğü yer, munsap. Kapların veya içi boş şeylerin açık tarafı. Bir bölge ezgilerinde görülen özelliklerin tümü.

Yoluyla : Bir şeye göre, bir şeye uygun olarak. Aracılığıyla. Yöntemiyle, usulüne uygun olarak.

Oral antikoagülanlar : Karaciğerde yapılan pıhtılaşma faktörlerinin üretimini bozarak dolaylı yoldan pıhtılaşma engelleyici etkiye neden olan ve ağız yoluyla kullanılan ilaçlar.

 

Oral bez : Ağız bezi.

Oral boşluk : [Bakınız: ağız boşluğu] Ağız boşluğu.

Oral disfaji : Yutma güçlüğü.

Oral eozinofilik granülom : Eozinofilik ağız granülomu.

Oral farmasötik biçim : Ağızdan verilecek ilaçların katı ve sıvı farmasötik biçimlerde hazırlanması.

Oral kontraseptif : Gebe kalmayı önlemek için ağızdan alınarak kullanılan ilaç.

Oral nekrobasillozis : Ağız nekrobasillozisi.

Oral papillomatozis : Ağız papillomatozisi.

Oral plak : Antozoon poliplerde (Mercanlar), ortasında ağız bulunan ve tentaküllerle çevrili olan yassı halkasal bölge.

Diğer dillerde Oral anlamı nedir?

İngilizce'de Oral ne demek? : n. spoken exam, test in which the answers are not written

adj. verbal, spoken; of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); (Psychoanalysis) understood or experienced through the mouth (of a stage in childhood development)

adj. oral, of or pertaining to the mouth; taken or administered by the mouth (Medicine); verbal, spoken

Fransızca'da Oral : ağızla ilgili; sözlü