Orchis türkçesi Orchis nedir

Orchis ingilizcede ne demek, Orchis nerede nasıl kullanılır?

Anorchism : Er bezlerinin doğuştan yokluğu, anorşidizm. Anorkidi. Anorşizm.

Cryptorchism : Kriptorkidi. Kriptorşidizm. Kriptorşizm. Testislerin gelişim sırasında karından testis torbasına inmemiş olmaları.

Monorchism : Testislerden birinin doğuştan olmayışı veya karın içerisinde kalışı nedeniyle skrotumda tek testis bulunması durumu. Monorşizm.

Polyorchism : Er bezlerinin ikiden fazla olması. Poliorşizm. Poliyorşizm.

Synorchism : Sinorşizm. Sinorşidizm.

Orchitic : Testis iltihabı ile ilgili.

Orchidaceous : Salepgillere ait.

Orchidopexy : Orşidopeksi. Orkidopeksi.

Orchidectomy : Bir veya iki testisin ameliyatla çıkarılması. Testislerin ameliyatla alınması. Er bezi çıkarımı. Hadım etme. Orkidektomi. Orşidektomi.

Orchiditis : Er bezi yangısı. Orşidit.

İngilizce Orchis Türkçe anlamı, Orchis eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Orchis ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Male genitals : Erkek üreme organı. Erkek cinsel organı.

Epididymis : Erbezi üstü. Epididimis. Erkek eşey organında testisten vas deferens'e giden ve başlıca kanalcıklardan oluşan kitle. Epididim. Erkek üreme sisteminde, testislerin üzerinde bulunan spermlerin olgunlaştığı ve kısa bir süre depolandığı yer. (anatomi) boşaltım kanallarına öncülük eden testis tüpleri sistemi.

 

Gonad : Gonad. Biyoloji, veterinerlik alanlarında kullanılır. Yumurta ve spermanın oluştuğu üreme organlarının genel adı, gonat, gonad. Yumurtalık. Cinsiyet bezi. Erbezi. Eşey hücreleri meydana getiren organlar. eşey bezi, yumurtalık (ovaryum), erkek eşey organı (testis) gibi. gonat. Eşey hücresi oluşturan bezler ve üremede rol oynayan bazı hormonları salgılayan er bezleri ve yumurtalıklar, gonad, gonat. Eşey organı. Gonat.

Sex gland : Eşey organlarında eşey hücrelerini meydana getiren ovaryum ve testis gibi bezler. Eşey bezi.

Spermatic cord : Spermatik kordon. Spermatik kord. Sperma kordonu.

Nut : Cıvata somunu. Vida somunu. Eşik. Fındıksı meyve. Ceviz toplamak. Ceviz. Üşütük. Düşkün. Hasta. Çatlak.

Arteria testicularis : Er bezi atardamarı. Dişilerdeki a. ovarica'nın karşılığı olan, erkeklerde çift olarak aorta abdominalis'ten çıkan canalis vaginalis yoluyla er bezine ulaşan ve bu organı vaskularize eden atardamar, arterya testikularis. Arterya testikularis.

Early purple orchid : Pembe renkli çiçekleri olan, toprak altı yumruları toplanıp haşlandıktan sonra kurutularak toz haline getirilip süt ile birlikte içilen, orchidaceae familyasından orchis, ophrys ve dactylorhiza cinsi türlerine verilen ad.

 

Testicle : Haya. Husye. Erbezi. Testis. Taşak. Er bezi.

Orchis synonyms : male reproductive gland, undescended testis, purple orchis, vena testicularis, seminiferous tubule, butterfly orchid, rete testis, undescended testicle, orchis spectabilis, internal spermatic artery, male genitalia, orchidaceous plant, orchis papilionaceae, showy orchis, purple hooded orchis, testicular vein, orchis mascula, genus orchis, male orchis, male genital organ, butterfly orchis, bollock, ballock, sahlep, testis, orchids, male reproductive system, testicular artery, vas deferens, cobblers, egg, ductus deferens, ball.

Orchis ingilizce tanımı, definition of Orchis

Orchis kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A genus of endogenous plants growing in the North Temperate zone, and consisting of about eighty species. They are perennial herbs growing from a tuber (beside which is usually found the last year`s tuber also), and are valued for their showy flowers. [Bakınız: Orchidaceous].