Ordu komutanı nedir, Ordu komutanı ne demek

Ordu komutanı; bir askerlik terimidir.

  • Bir orduya komuta eden ve genellikle orgeneral rütbesinde olan asker

Ordu komutanı anlamı, tanımı:

Ordu : Amaç, nitelik vb. yönlerden benzeyen insanların bütünü. Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü. Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri. Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri. Çok sayıda insan, kalabalık.

Komutan : Bir asker topluluğunun başı, kumandan, bey.

Komuta : Askerî birliği ve onunla ilgili işleri yönetme görevi, kumanda.

Komut : Askerlere, izcilere, öğrencilere beden eğitimi çalışmalarında veya bir tören sırasında bir durumdan başka bir duruma geçmeleri için verilen buyruk, emir.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Orgeneral : Asıl görevi ordu komutanlığı olan rütbesi en yüksek general.

Rütbe : Subay, astsubay ve polislerin sahip olduğu derece, mevki. Mertebe, derece, paye.

Asker : Yurdunu iyi koruyan, kahraman özelliği taşıyan. Askerlik görevi veya ödevi. Orduda görev yapan erden generale kadar herkes. Er. Topluluk düzenine saygısı olan, disiplinli.