Organizma nedir, Organizma ne demek

Organizma; bir anatomi terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Canlı bir varlığı oluşturan organların bütünü, uzviyet.
  • Herhangi bir canlı varlık

Biyoloji'deki anlamı:

Ayrı ayrı organlar ile hayalî olaylarını devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Yaşamsal işlevlerini devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık.

Zooloji alanındaki anlamı:

(Yun. organon=aygıt) Ayrı ayrı görevleri olan organlar tarafından hayatsal olaylarını devam ettirebilen herhangi bir canlı varlık, hayvan ya da bitki.

İngilizce'de Organizma ne demek? Organizma ingilizcesi nedir?:

organism

Osmanlıca Organizma ne demek? Organizma Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

uzviyet

Organizma hakkında bilgiler

[Bakınız: canlı]

Organizma ile ilgili Cümleler

  • İnsanın sindirim sisteminde milyonlarca yararlı organizma yaşamaktadır.
  • Bu, tek hücreli bir organizma.
  • Bu tek hücreli bir organizmadır.
  • Hastalık, organizmanızı zayıf düşürdü.
  • İnsanlar karmaşık organizmalardır.
  • Amip tek hücreli bir organizmadır.
  • Bakteriler mikroskobik organizmalardır.

Organizma anlamı, kısaca tanımı:

Canlı : Hareketli, hayat dolu, dinamik. Dikkat çekici, göz alıcı, parlak (renk), ateş parçası. Canlı yayın. Yaşayıp yer değiştirebilen yaratık, hayvan. Hareketli, hayat dolu, dinamik bir biçimde. Canı olan, diri, yaşayan. Güçlü, etkili.

 

Organ : Bir görevi, bir işi yerine getirmekle yükümlü kuruluş. Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü, uzuv.

Uzviyet : Organizma.

Varlık : Önemli, yararlı, değerli şey. Var olan her şey. Para, mal, mülk, zenginlik, variyet. Var olma durumu, mevcudiyet. Ömür, hayat. Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon. Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

Herhangi : Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele.

Bir : Aynı, benzer. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Eş, aynı, bir boyda. Ancak, yalnız. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Sayıların ilki. Bu sayı kadar olan. Tek. Bir kez. Sadece. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber.

Diğer dillerde Organizma anlamı nedir?

İngilizce'de Organizma ne demek? : n. organism, the system, organization

Fransızca'da Organizma : organisme [le]

Almanca'da Organizma : n. Lebewesen, Organismus

Rusça'da Organizma : n. организм (M)