Orijinal nedir, Orijinal ne demek

Orijinal; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Özgün.
 • Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç)
 • Otantik.
 • Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.

"Orijinal" ile ilgili cümle

 • "Ankara ikliminin en orijinal tarafını ısıda buluruz." - F. R. Atay
 • "Zira ki biz, orijinal mevzulara teması şiar edinmişiz." - N. Hikmet

Orijinal tanımı, anlamı:

Orijin : Köken, başlangıç, kaynak. Soy sop.

Orijinalite : Özgünlük. Alışılagelenden değişik, şaşırtıcı nitelikte olma durumu.

Orijinallik : Orijinal olma durumu, özgünlük.

Özgün : Çeviri olmayan, asıl olan (metin), orijinal. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, ibdai. Bir buluş sonucu olan, nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan.

Fabrika : İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi.

Taraf : Yöre, yer. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı.

Taklit : Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye çalışma. Birinin davranışlarını, konuşmasını tekrarlayarak eğlenme. Benzetilerek yapılmış şey, imitasyon.

 

Gereç : Belirli bir işi yapmak için kullanılması gereken maddeler, malzeme, materyal.

Otantik : Eskiden beri mevcut olan özelliklerini taşıyan.

Değişik : Farklı. Değiştirilmiş, muaddel. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.

Orijinal ile ilgili Cümleler

 • Orijinal planıma bağlı kalıyorum.
 • Filme dublaj yapılmış mı yoksa orijinal dilinde altyazılı mı?
 • Kutsal yazıların orijinal dilini hiç kimse bilmez.
 • Orijinal ve kopya kolayca ayırt edilirler.
 • Bu hikaye orijinal olarak Fransızca yazıldı.
 • Orijinal fikrini kopyalanmaktan korumak için, Henry suskunluğa başvurdu.
 • Orijinal plan hakkında ne düşünüyorsun?
 • Orijinal planımızı değiştirmemiz konusunda ısrar ettim.
 • Çeviri orijinaline göre doğru.
 • Orijinal plana sadık kalalım.
 • Onlar sonuçta orijinal plana sadık kalmaya karar verdiler.
 • Bu çeviriyi orijinali ile kontrol edin.
 • Orijinal nerede?
 • Kutsal yazıların orijinal dilini bilmeden, nasıl onlar hakkındaki yorumlarına güvenebilirsin?

Diğer dillerde Orijinal anlamı nedir?

İngilizce'de Orijinal ne demek? : adj. original, inventive

n. original, prototype

Fransızca'da Orijinal : originel/le

Almanca'da Orijinal : n. Original, Urbild, Urform

adj. original, originell

Rusça'da Orijinal : n. подлинник (M)

adj. фирменный, оригинальный, самобытный