Ortakyaşar nedir, Ortakyaşar ne demek

Ortakyaşar; bir biyoloji terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Ortak yaşama durumunda bulunan (canlı)

Zooloji alanındaki anlamı:

(karşılık: simbiyont), (Yun. sym = ile, Yun.bioun = yaşamak): Ortakyaşama gösteren bireylerden herbiri.

Bilimsel terim anlamı:

Ortakyaşama durumunda olan.

İngilizce'de Ortakyaşar ne demek? Ortakyaşar ingilizcesi nedir?:

symbiont, symbionte

Ortakyaşar tanımı, anlamı:

Ortak : Birden çok kimse veya nesneyi ilgilendiren, onlara özgü olan, onların katılmasıyla oluşan, müşterek. Kuma. Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbirlerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, partner.

Orta : Ne büyük ne küçük, midi. Sorunların çözümünde aşırılıklardan kaçınan, ölçülü bir yöntem izleyen. Ne uzun ne kısa, midi. Öğretimde, öğrencinin değerlendirilmesinde geçer not ile iyi arasındaki derece. Defterde, bir araya getirilmiş belli sayıda yaprakların oluşturduğu bölümlerden her biri. Çankırı iline bağlı ilçelerden biri. Her iki yanında kendi türünden aynı nitelikte nesneler, durumlar bulunan. Orantı. Başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre. İki karşıt nitelik veya durum arasında bulunan, tutarlı, ılımlı, vasat. Bir olayın, içinde gerçekleştiği yer. Futbolda oyunculardan birinin, topu, kale ağzında duran arkadaşlarına havadan yollamak için yaptığı vuruş. Bir şeyin kenarlarından merkeze doğru yaklaşık olarak aynı uzaklıkta olan yer. Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm. İyi ile kötü arasındaki durum. Yeniçeri Ocağında tabur.

 

Ortakyaşarlık : Ortakyaşar olma durumu.

Yaşam : Doğumla ölüm arasında yaşanan süre, ömür, hayat.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Yaşama : Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

Diğer dillerde Ortakyaşar anlamı nedir?

İngilizce'de Ortakyaşar ne demek? : symbiont

Fransızca'da Ortakyaşar : symbiote