Orthographic türkçesi Orthographic nedir

Orthographic ingilizcede ne demek, Orthographic nerede nasıl kullanılır?

Orthographical : Yazımsal. Yazım. İmla.

Orthographically : Ortografi yoluyla. Doğru yazılmış bir şekilde. İmla bakımından.

Orthography : İmla. Yazım. Yazı.

İngilizce Orthographic Türkçe anlamı, Orthographic eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Orthographic ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Orthographical : Yazımsal.

Notation : Sınıflandırmada kullanılan ve belli bir anlam yüklenmiş harf, rakam ve imlerin tümü. Gösterim. Notalar sistemi. Bir sistemi oluşturan işaretler. Sayıların, niceliklerin ve başka varlıkların simgelerle gösterimi ya da böyle simgelerin oluşturduğu dizge. Kayıt. Bir bilim dilinde çeşitli kavram ve işlemleri dile getirmek üzere başvurulan simgeler dizgesi. Sembolle gösterim. Not etme. Belirteçler dizgesi.

Dictations : Dikte. Emir. Dikte etme. Dikte edilen yazı. Yazdırma.

Writing : Duygu ve düşüncelerin yazılı olarak anlatılabilmesi için bir dildeki sesleri harf, hece veya şekillerle göstermeye yarayan işaretler dizisi, alfabe düzeni. dünya dillerinde hece yazısı, resim yazısı (hiyeroglif) ve alfabe yazısı olmak üzere başlıca üç yazı sistemi vardır bunlara bk. Kitap. Yazılma. Verileri, sürekli ya da geçici bir biçimde, bir belleğe ya da bir veri ortamına işleme. bir yazmaçta ya da ana bellekte bulunan veriyi dış bellek ortamına, çıktı biçiminde aktarma. Yazı şekli. Yazı. Yazı yazma. Kitabe. Bilişim, gramer alanlarında kullanılır. Yazma.

 

Typing : Yazma. Yazılıyor. Sinema, televizyon alanlarında kullanılır. Tipleme. Belirli bir tipin tüm çapraşık özelliklerini, bunu en iyi, en rahat, en inandırıcı yoldan yansıtabilecek kişiyle canlandırma. Daktilo etme. Yazma işlemi. Daktiloyla yazma. Yazılan.

Embankment : Set. Rıhtım. Dolma. Dolgu. Bent. Toprak set. Yapay dolgu. Set yapma. Toprak dolgu.

Dictation : Dikte edilen yazı. Dikte. Emir. Dikte etme. Yazdırma.

Spellings : Sözdizimi denetimi. Yazımdenetimi. Yazım kılavuzu. Yazım yazım denetimi. Yazımkılavuzu. Heceleme. Yazılış.

Spelling : Yazımkılavuzu. Heceleme. Yazım kılavuzu. Sözdizimi denetimi. Yazım yazım denetimi. Yazılış. Yazımdenetimi.

Embankments : Dolma. Bent. Set. Toprak set. Yapay dolgu. Set yapma. Toprak dolgu. Dolgu. Rıhtım.

Orthographic synonyms : recording, refilling, refillings, orthography, typings, formula, ortography.

Orthographic ingilizce tanımı, definition of Orthographic

Orthographic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Of or pertaining to orthography, or right spelling. As, orthographical rules. Also, correct in spelling. The letter was orthographic.