Osmophil türkçesi Osmophil nedir

  • Yarı geçirgen zarları sayesinde ozmotik basınç değişimlerine kolayca uyabilen mikroorganizmalar.
  • Ozmofil.
  • Veterinerlik alanında kullanılır.

Osmophil ingilizcede ne demek, Osmophil nerede nasıl kullanılır?

Osmophile : Ozmofil. Yüksek ozmotik basınç seven.

Osmophilic : Ozmofilik. Yüksek ozmotik basınçlı çözeltilerle bağlantı kurma eğilimi gösteren.

Osmophore : Bir bileşiğin kokusundan sorumlu atom grubu. koku alma organı epitel hücrelerinin kemoreseptörlerine bağlanırlar. bitkilerde taç yapraklar üzerinde bulunan ve güzel koku salgılayan özel bezler. Ozmofor. Osmofor.

Cosmopolis : Değişik ülkelerden gelen insanların yaşadığı. Uluslararası önemi olan şehir. Washington eyaletinde şehir. Kozmopolit şehir.

Cosmopolises : Uluslararası önemi olan şehir. Kozmopolit şehir. Değişik ülkelerden gelen insanların yaşadığı.

Osmolal solution : Ozmolalite. Ozmolal çözelti.

Cosmopolitanism : Kozmopolitlik. Kozmopolitanizm.

Cosmopolite : Dünyanın her tarafına yayılmış canlı türleri. Dünya hakkında çok şey bilen kişi. Kozmopolit. Dünya vatandaşı. Birçok ülkeyi ziyaret etmiş olan.

Osmol : Çözeltide mevcut olan parçaların ozmoz ve ozmotik basınca neden olma yeteneklerinin ölçüsü. Ozmol.

Osmolality : Ozmolarite. Ozmolalite. Osmolalite. Bin gram çözücüde çözünmüş maddenin osmol-gram sayısı, ozmolal çözelti.

 

İngilizce Osmophil Türkçe anlamı, Osmophil eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Osmophil ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abdomen : Batın. Böcek gövdesinin alt kısım. Karın (böcek gövdesinde). Karnın altı. Abdomen. Karın. Sindirim organları, karaciğer ve böbreklerin içinde bulunduğu ve göğüs boşluğundan bir diyaframla ayrılan vücut boşluğu, abdomen.

Osmophile : Yüksek ozmotik basınç seven.

A dna : A dna. Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 11 bazın girdiği dna biçimi.

Abattoir : Mezbaha. Kesimevi. Salhane. Hayvanların etleri için kesildikleri yerler, hlk. ekdi.

A c syndrom : Arnold-chiari yapılış bozukluğu. A-c sendromu.

A c deformity : A-c kusuru. Arnold-chiari yapılış bozukluğu.

A amplitude mod : Ultrasonografide gönderilen ses dalgasının yayılımı doğrultusunda, farklı yüzeylerden yansıyan ses dalgalarının, yansımanın şiddetine göre çizgisel bir grafik olarak gösterilmesi. özellikle gözde biyometrik ölçümlerde kullanılır. A-mod görüntü.

Abdominal distention : Abdominal gerginlik. Karın duvarının gergin olması, abdominal gerginlik. Karın gerginliği.

Abdominal ovariectomy : Laparotomi yoluyla gerçekleştirilen kısırlaştırma. Abdominal ovaryektomi.

A crochordon : Köpeklerde küçük, kılsız, hiperplastik bir epidermisle damardan zengin kollajen dokudan ibaret, saplı veya sapsız, deri eklentileri içermeyen, deri sarkmalarıyla belirgin iyicil tümör, fibrovasküler papillom, yumuşak fibrom, pendilöz yumuşak fibrom. Akrokordon.

Osmophil synonyms : abaxial, abdominal pain, abdominal palpation, abdominal fat necrosis, a band, abamectin, a clay.