Otonom yatırım nedir, Otonom yatırım ne demek

Otonom yatırım; İktisat alanında kullanılan bir terimdir.

İktisat terim anlamı:

Milli gelirden bağımsız olan, diğer bir deyişle milli gelirdeki değişmelerden etkilenmeyen yatırım harcamaları.

Otonom yatırım tanımı, anlamı

Yatırı : Yıkılmış, kesilmiş, kuru kütük. Eğimli

Otonom : Özerk.

Yatı : Gidilen yerde geceyi geçirme.

Yatır : Doğaüstü gücü bulunduğuna ve insanlara yardım ettiğine inanılan kimsenin mezarı.

Yatırım : Yatırma işi. Bir çıkar veya kazanç sağlamak için yapılmış olan davranış. Millî ekonominin veya bir ticaret kuruluşunun üretim ve hizmet gücünü artırıcı nitelikte olan aktif değerlerine yapılmış olan yeni eklemeler, envestisman. Parayı, gelir getirici, taşınır veya taşınmaz bir mala yatırma, mevduat, plasman.

Milli gelir : Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir.

Etkilenme : Etkilenmek işi.

Bağımsız : Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen, özgür, hür. Müstakil. Bağımsız milletvekili. Herhangi bir kuruluşa, partiye bağlı olmayan kimse.

Değişme : Değişmek işi. Değişim.

Harcama : Harcamak işi, sarf. Bir şey almak için elden çıkarılan para, gider.

 

Milli : Mil içeren.

Harca : Sık ve ufak salkımlı bir çeşit kırmızı üzüm.

Gelir : Bir kimseye veya topluluğa belli zamanlarda, belli yerlerden gelen para, varidat. Bir ekonomik birimin belli bir süre içinde kazandırdığı aylık, kira vb. getiri, varidat, irat.

Deyiş : Deme, söyleme işi. Semahla birlikte yalnızca bağlama eşliğinde ağır tempoda söylenen bir beste türü. Halk şiiri, halk türküsü. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup.

Bağım : Bir şeyin veya bir kimsenin gücü ve etkisi altında bulunma durumu.

Diğer : Başka, özge, öteki, öbür.

Değiş : Değme işi. Değişim.

Diğer dillerde Otonom yatırım anlamı nedir?

İngilizce'de Otonom yatırım ne demek ? : autonomous investment