Otorite nedir, Otorite ne demek

Otorite; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı ya da gücü, yetke, sulta, velayet
 • Çalışmalarıyla kendini kabul ettirmiş, başarılı kimse.
 • Siyasi veya idari güç.

"Otorite" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Sakarya zaferi ile gazi ve müşir Mustafa Kemal Paşa tam otoritesini elde etmiştir." - F. R. Atay

Otorite hakkında bilgiler

Otorite veya yetke, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve emretme kudreti; yaptırım koyma ve kullanma gücüdür. Max Weber otorite tiplerini 3'e ayırır: geleneksel otorite, karizmatik otorite ve hukuksal (demokratik) otorite.

Geleneksel otorite, geleneklerin büyük saygı gördüğü, toplumsal düzenin ağır değiştiği toplumlarda ve kurumlarda görülür. Bu gibi ortamlarda iktidarin kaynağı; gelenekler ya da yerleşik inançlardir.

Karizmatik otorite, önderin olağanüstü gibi gorünen niteliklerinden doğar. İktidarin kaynağı, bizzat kişinin doğuştan sahip olduğuna inanilan özelliklerdir. Büyük bir kahraman ya da çok zor koşullar icinde toplumu çıkış yoluna sokabilmiş olan bir önderin iktidarının kökeninde karizmatik otorite bulunur. Çoğu zaman mantıkla araştırılmadan, onun olağanüstü niteliklere sahip olduğuna inanılır.

 

Hukuksal (demokratik) otorite, ne geleneklerden, ne de olağanüstü kişisel niteliklerden kaynaklanır. Bu tür otorite söz konusu olduğunda, iktidarın kaynağını akıl ve kurallar oluşturur. Kişiler belli kurallara göre iktidara gelir, belirli sınırlar içinde yetkilerini kullanır ve belirli kurallara göre iktidardan uzaklaşırlar.

Otorite ile ilgili Cümleler

 • Ben otoriter değilim.
 • Ali okulların çocuklara otoriteye itaat etmeyi öğretmeleri gerektiğini düşünüyor.
 • Ali bunu asla otoriteye bildirmedi.
 • Otoriteler dövizi dengede tutmayı başardı.
 • Otoriteni kötü yönde kullanıyorsun.
 • Otoritemi mi sorguluyorsun?
 • Ali yüksek sesli ve otoriterdir.
 • Benim annem de çok otoriterdi.
 • Benim babam çok otoriterdir.
 • Sen otoriter misin?
 • Otoriteni kötüye kullanıyorsun.

Otorite anlamı, kısaca tanımı:

Emretme : Emretmek işi.

İtaat : Söz dinleme, boyun eğme, buyruğa uyma.

Otorite sağlamak : Yetki kurmak veya yetki sahibi olmak.

Otoriter : Otoriteli.

Yaptırma : Yaptırmak işi.

Yasak : Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya yasa dışı engel, memnuiyet. Yapılmaması istenmiş olan, yok, memnu, haram.

Ettirme : Ettirmek işi.

Yetke : Yeterliğine herkesi inandırarak bir kimsenin kendisine sağladığı itaat ve güven, otorite, sulta, velayet. Otorite.

Sulta : Otorite. Yetke.

Velayet : Yetke. Otorite. Velilik.

Siyasi : Siyasetçi, politikacı. Siyasal.

Yeterli : Gereksinimlere cevap veren, ihtiyaçları karşılayan. Bir görevi, işlevi yerine getirme gücü olan, etkisi olan. Bir işi yapma gücünü sağlayan özel bilgisi olan, kifayetli, ehliyetli.

Veya : Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olduğunda kullanılan bir söz. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, yahut.

 

İdari : Yönetimsel.

Güç : Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet, efor. Bir olaya yol açan her türlü hareket, kuvvet, takat. Siyasi, ekonomik, askerî vb. bakımlardan etki ve önemi büyük olan devlet, devletler topluluğu. Bir toprağın verimlilik yeteneği. Yeterliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış kimse. Zorlukla. Bir cihazın, bir mekanizmanın iş yapabilme niteliği. Bir ulus, bir ordu vb.nin ekonomik, endüstriyel ve askerî potansiyeli. Ağır ve yorucu emekle yapılan, çetin, müşkül, kolay karşıtı. Bir akarsuyun aşındırma ve taşıma yeteneği. Büyük etkinliği ve önemi olan nitelik. Birim zamanda yapılmış olan iş. Sınırsız, mutlak nitelik.

Otorite sağlamak : yetki kurmak veya yetki sahibi olmak. İlgili cümle: "“Reisleri de tam bir otorite temin etmiş olduğunu her vesile ile belli ediyordu.”" E. İ. Benice.

Otoriteli : Emretme, yaptırma gücüne sahip olan (kimse), otoriter. İlgili cümle: "“Gruba yaklaşan Saniye Hanım otoriteli bir duruşla söze karıştı.”" P. Safa.

Diğer dillerde Otorite anlamı nedir?

İngilizce'de Otorite ne demek? : n. authority, discipline, domination, control, power, arm

Fransızca'da Otorite : autorité [la], puissance [la]

Almanca'da Otorite : n. Autorität

Rusça'da Otorite : n. авторитет (M)