Outcasts türkçesi Outcasts nedir

 • Kimsesiz tip.
 • Kimsesiz.
 • Aforoz edilmiş.
 • Serseri.
 • Parya.
 • Kovulmuş.
 • Toplum dışına itilmiş.
 • Toplumdan kovulmuş.
 • Toplumdan dışlanmış.
 • Toplumdan atılmış.
 • Toplum dışına itilmiş kimse.

Outcasts ingilizcede ne demek, Outcasts nerede nasıl kullanılır?

Outcast : Aforoz edilmiş. Toplum dışına itilmiş kimse. Toplumdan atılmış. Parya. Toplumdan dışlanmış. Serseri. Kovulmuş. Toplum dışına itilmiş. Kimsesiz. Toplumdan kovulmuş.

Outcaste : Herhangi bir kaste ait olmayan kimse. Kast dışı olan kimse. Parya (hindistan'da). Parya. Kendi kastından ayrılmış olan kimse (hindistan'da).

Outcastes : Herhangi bir kaste ait olmayan kimse. Kendi kastından ayrılmış olan kimse (hindistan'da). Kast dışı olan kimse. Parya. Parya (hindistan'da).

Outcasting : Toplumdan dışlanmış. Toplumdan atılmış. Serseri. Kimsesiz. Parya. Kovulmuş. Toplum dışına itilmiş. Toplumdan kovulmuş. Toplum dışına itilmiş kimse. Aforoz edilmiş.

Outcall : Pokerde bir önceki oyuncunun belirlediği potu arttırmak. Ev vizitesi. Daha yüksek teklif vermek. Eve fahişe çağırma. Teklifi yükseltmek.

Outcropped : Patlama. Ortaya çıkmak. Yeryüzüne çıkmış kaya. Yeryüzüne çıkmak. Baş gösterme. Ortaya çıkma (istenmeyen bir olay). Kaya katmanının yeryüzüne çıkması. Toprağın yüzeyin dışarı fırlayan kaya tabakası. Patlak vermek. Aflörman.

 

Outcome : Netice. Çıktı. Sonuç. Sonlanım. Sonuç ürün. Akıbet. Ürün. Son.

Outclassed : -den çok üstün olmak. Sürklase etmek. Yenmek. Üstün olmak. Üstünlük sağlamak. Üstün gelmek. -den çok iyi olmak.

Outcries : Bağırma. Protesto (büyük çapta). Feryat. İtiraz. Haykırma. Bağrışma. Haykırış. Velvele. Bağırış. Daha sesli bağırmak.

Outclassing : Yenmek. Üstün olmak. Üstünlük sağlamak. Üstün.

İngilizce Outcasts Türkçe anlamı, Outcasts eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Outcasts ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ejected : Dışarı çıkarılmış. Dışarı atılmış. Püskürtülmüş. Fırlatılmış. Dışarı fışkırtılmış. Atılmış çıkartılmış. Çıkarılmış. Defedilmiş. Dışarı boşaltılmış.

Forlorn : Issız. Meyus. Üzgün. Ümitsiz. Terkedilmiş ve harap. Mahzun. Perişan. Ümitsiz ve üzgün. Terkedilmiş.

The pariahs : (- için lakab) hindistan'daki göçebe bir kabile. Dışlanmış kişi. Toplumdan dışlanmış kimse. Paryalar. Toplum dışı bırakılmış kimse.

Loneliest : Issız. Yalnız (kimse). Kasvetli. Tenha. Yapayalnız. Garip. Yalnız.

Dosser : Evsiz. Beleşçi tip. Avare. Nerede olsa yatan kimse. Küfe. Sırtta taşınan sepet. Ucuz pansiyonda kalan kimse.

Dossers : Küfe. Ucuz pansiyonda kalan kimse. Avare. Evsiz. Nerede olsa yatan kimse. Beleşçi tip.

Orphan : Kimsesiz bırakmak. Öksüz bırakmak. Yetim bırakmak. İzole olmuş lokasyonlarda bulunan, izole olmuş bir gen kümesinin üyesi olan gen. Ailesiz. Artık satır. Yetrim. Orfon. Artık.

 

Drifting : Akışa kapılma. Art arda yerleşim yeri değiştirme. İpsiz. Bir yerleşim yerinden diğerine peş peşe geçme. Akma. İpsiz sapsız. Göl deniz veya başkaca bir kütlesinin üzerinde sürüklenme. Sürüklenme.

Expellees : Sınır dışı edilmiş. Kovulan kimse. Uzaklaştırılmış. Sürgün. Sürgün edilmiş.

Pariah : Toplumdan dışlanmış kimse. Toplumun kabul etmediği kimse. Toplum dışı bırakılmış kimse. Dışlanmış kişi. Aşağı tabakadan kimse.

Outcasts synonyms : ishmael, religious outcast, harijan, bummers, all alone, banished, fired, drifters, misbeliever, orphaning, homeless, ostracized, expellee, under the ban, deported, castaway, unfortunate, dawdlers, errant, dallier, outcast, bummer, heretic, foreclosed, deserted, dawdler, subordinate, dismissed, lonely, helpless, rabbles, outcaste, shooed.

Outcasts zıt anlamlı kelimeler, Outcasts kelime anlamı

Wanted : İstenen. İhtiyaç var. Aranıyor. Aranılan. Gerekli. Aranan. Lazım.