Oval nedir, Oval ne demek

Oval; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

Yerel Türkçe anlamı:

Ayakkabı kalıbının kol gibi olan ve ayakkabıyı germeye yarayan parçası.

Biyoloji'deki anlamı:

Yumurta şeklinde olan yapı. Ovoit.

İngilizce'de Oval ne demek? Oval ingilizcesi nedir?:

ovoid, oviform

Osmanlıca Oval ne demek? Oval Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

beyzî

Oval hakkında bilgiler

[Bakınız: elips]

Oval ile ilgili Cümleler

  • Oval ofis Beyaz Saray'da.
  • Habanero biberlerini kestikten sonra gözlerini ovalamamak için dikkatli ol.
  • Ayaklarımı ovaladım.
  • Yeri ovalamak için çıplak ellerini kullanma.
  • Duyarlı güzelimize ne oldu, dağlarda ovalarda, yaylalarda mutlu mu?
  • Missouri'nin hem dağları hem de ovaları vardır.
  • Onları nerede ovaladın?
  • Ayaklarımı ovalar mısın?

Oval anlamı, kısaca tanımı:

Elips : Eksilti. Bütün noktalarının belirli iki ayrı noktaya olan uzaklıklarının toplamı birbirine denk olan kapalı eğri.

Ovalama : Ovalamak işi.

Ovalamak : Ellerini bir şeye veya birbirine sürtmek. Sertçe ovmak. Ezmek veya ufak parçalara ayırmak.

Ovalanma : Ovalanmak işi.

Ovalanmak : Kendi kendini ovmak. Ovalama işine konu olmak.

 

Ovalatma : Ovalatmak işi.

Ovalatmak : Ovalama işini yaptırmak.

Ovalı : Ovada yaşayan, ova halkından olan.

Ovalık : Ovası olan, ovalarla kaplı.

Yumurta : Er bezi. Çorap onarmakta kullanılan, yumurta biçiminde, genellikle tahta veya mermerden kalıp. Kanatlı hayvanların çoğalmasını sağlayan kabuklu bir besin maddesi. Bir dişinin vücudunda oluşan, yumurtlama ve döllenmeden sonra aynı türden bir canlı oluşturan hücre. Tavuk yumurtası.

Biçim : Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Tarz. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Biçme işi.

Beyzi : Yumurta biçiminde, söbe, oval.

Simetri : Bakışım.

Eksen : Çizgi. Üzerinde bir pozitif yön varsayılan sonsuz doğru. Dingil. Bir cismi iki eşit parçaya bölen çizgi, mihver.

Kapalı : Dış çevreyle ilişki içerisinde olmayan. Başı örtülü (kadın). Geçilmez durumda olan. Açık olmayan (giyecek). Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı. Çalışma süresi sona ermiş (iş yeri). İçe dönük yaradılışta olan. Açık ve kesin söz kullanmadan söylenen, müphem. Bulutlu, karanlık (hava). Gizli, saklı.

Şekil : Davranış biçimi, tutum, yol, tarz. Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Anlatım biçimi. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Biçim. Biçim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi.

 

Oval çukur : Fetüste septum interatriale üzerinde bulunan for. ovale'nin, doğumdan sonra kapanması sonucu yerinde oluşan çukur, fossa ovalis.

Oval delik : Geviş getirenlerde ve etçillerde a. ve v. Meningea media ile n. mandibularis’in içinden geçtiği delik. Kalbin gelişimi esnasında kulakçıklar arasında yer alan ve doğumla birlikte sol kulakçıkta basıncın artmasıyla kapanan delik.

Oval pencere : Orta kulaktaki üzengi kemiği ile iç kulağı bağlayan söbe biçiminde, zarla kapalı üst delik. Söbe pencere.

Ovala : Yemli, yemsiz olta.

Ovalak : Keçi yavrusu, oğlak.

Ovalamaç : Eritilmiş yağa ekmek doğrayarak yapılan bir çeşit yemek.

Ovalbumin : Yumurtanın akında bulunan bir albümin türü. Yumurta akında bulunan başlıca protein.

Ovalbümin, oa : Yumurta akının esas proteini olan bir glikoprotein.

Ovalı bazarı : Meyve, sebze satılan pazar.

Ovalıbağ : Niğde şehrinde, Çiftlik ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yer.

Diğer dillerde Oval anlamı nedir?

İngilizce'de Oval ne demek? : adj. oval-shaped; egg-shaped; elliptical

n. elliptical shape

adj. oval, oval-shaped, egg-shaped, elliptical

Fransızca'da Oval : ovale

Almanca'da Oval : n. Oval

adj. eiförmig, oval

Rusça'da Oval : adj. овальный