Püskürük külte nedir, Püskürük külte ne demek

Püskürük külte; bir mineraloji terimidir.

  • Yanardağından püskürme sonucu katılaşmış duruma gelen taş, püskürük taş

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: püskürük taş]

Püskürük külte anlamı, kısaca tanımı:

Püskürük : Yanardağın püskürmesiyle ortaya çıkan.

Külte : Kayaç. Külçe. Demet, bağlam.

Kült : Yerel özellikler taşıyan dinî törenler. Din. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Yanardağ : Magmanın yer içinden yüzeye çıktığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan dağ, volkan.

Püskürme : Sık ve tek tek benekler durumunda olan. Püskürmek işi. Yanardağın, duman, kül ve lav çıkarması, indifa.

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır.