Pafta nedir, Pafta ne demek

Pafta; kökeni farsça dilinden gelmektedir.

  • Bir bölgenin kadastro durumunu gösteren değişik malzemeler üzerine yapılmış parselleme çizgilerinin bütünü.
  • Süs için at takımlarına veya başka yerlere takılan metal pul veya çakılan iri başlı çivi
  • Yivaçar.
  • Büyük benek, leke.

"Pafta" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Kayınbabası, paftanın üstüne eğilmişti o yağmurlu öğle sonrasında." - İ. Aral

Osmanlıca Pafta ne demek? Pafta Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

dişi pafta

Pafta tanımı, anlamı:

Paftalı : Paftası olan.

Paftasız : Paftası olmayan.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Kadastro : Bir ülkedeki her çeşit arazi ve mülk yerinin, alanının, sınırlarının ve değerlerinin devlet eliyle belirlenip plana bağlanması işi.

 
 

Durum : Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

Gösteren : Gösterilenle birleşerek göstergeyi oluşturan ses veya sesler bütünü.

Değişik : Farklı. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Değiştirilmiş, muaddel. Yedek iç çamaşırı, giyecek. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan.

Malzeme : Gereç. Bir eserin hazırlanmasında yararlanılan bilgi ve kaynakların tamamı.

Parselleme : Parsellemek işi.

Yivaçar : Metal çubuk ve borulara diş açan alet, pafta.

Büyük : Önemli. Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Üstün niteliği olan. Niceliği çok olan. Büyük abdest. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş.

Benek : Herhangi bir şey üzerindeki ufak leke, nokta, puan. Güneş lekeleri yöresinde görülen, parlak taneciklerden ve parlak damarlardan oluşmuş bölüm, fakül.

Leke : Kirliliği gösteren iz. Bir yüzeyde türlü sebepler dolayısıyla oluşan farklı renk. Güneş, ay, yıldız veya herhangi bir gezegenin parlak yüzeyinde görülen karanlık bölüm. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan değişik renk. Yüz kızartacak durum, namussuzluk, kara, şaibe.

Diğer dillerde Pafta anlamı nedir?

İngilizce'de Pafta ne demek? : n. threader

Almanca'da Pafta : n. Kluppe, Schneidkluppe