Painless türkçesi Painless nedir

Painless ile ilgili cümleler

English: It was painless.
Turkish: O acısızdı.

English: It'll be painless.
Turkish: Bu ağrısız olacak.

English: It's quite painless.
Turkish: Bu tamamen acısız.

English: I'll try to make this as painless as possible.
Turkish: Bunu mümkün olduğu kadar acısız yapmaya çalışacağım.

English: Your death will be painless.
Turkish: Ölümün acısız olacak.

Painless ingilizcede ne demek, Painless nerede nasıl kullanılır?

Painless childbirth : Ağrısız doğum.

Painlessly : Ağrısızca. Zahmetsizce. Acıtmadan. Ağrısız. Acısızca.

Painlessness : Acısızlık. Ağrısızlık. Acısız olma durumu.

Pain clinic : Ağrı kliniği.

Pain free : Acısız.

Pain in the muscle : Kas tutukluğu. İşe alıştırılmamış kasların çalışma durumunda duyulan ağrı ve sızılar.

Beagle pain syndrome : Beagle köpeklerinin ağrı sendromu. Erişkin beagle ve nadiren diğer ırk köpeklerde ateş, koroner ve diğer atardamarlarda yangı, tromboz, meningitis, amiloidozis, boyun kaslarında infarktüs, kanama, atrofi, ağrı ve eklem yangısıyla belirgin immun aracılı yangısından kaynaklanan kalıtsal hastalık, beagle köpeklerinin meningitisi.

 

Pain threshold : Ağrı eşiği. Acı eşiği.

On pain of death : Ölüm cezasıyla. Ölüm cezası ile.

Abdominal pain : Göğüs ve leğen arası bölgede biçimlenen, klinik belirtileri hayvan türlerine göre değişebilen ağrı, abdominal ağrı. Abdominal ağrı. Karın ağrısı.

İngilizce Painless Türkçe anlamı, Painless eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Painless ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Harmless : Saf. Zararsız. Zararı dokunmayan. Kendi halinde. Temiz kalpli. Suçsuz. Masum.

Cheaper : Aciz. Ucuz. Uğraşsız. Daha ucuz. Kalitesiz. Değersiz. Bayağı.

Effortless : Gayretsiz. Çaba gerektirmeyen. Gayret etmeyen. Çabasız. Kolay. Çaba göstermeyen.

Easiest : Basit. Zevkli. Uysal. Serbest. Doğal. Kolay. Dertsiz. Rahat. En kolay.

Without trouble : Zahmetsizce.

Easier : Dertsiz. Daha kolay. Basit. Zevkli. Doğal. Kolay. Serbest. Huzurlu. Uysal.

Free from pain : Ağrıdan kurtulmuş.

Untaxing : Hafif. Basit. Zor olmayan.

Hurtless : Yaralanmamış. Zarar görmemiş. Zararsız. Yaralamaya neden olmadan. Yaralamasız. İncinmemiş. Yarasız.

Indolent : Tembel. Ağırkanlı. Ağrı vermeyen. Uyuntu. Tembellik yapan. Üşengen. Uyuşuk. Miskin. İşten kaytaran.

Painless synonyms : unpainful, pain free, easy, painlessly, toilless.

 

Painless zıt anlamlı kelimeler, Painless kelime anlamı

Difficult : İnatçı. Zor beğenen. Kıyın. Huysuz. Geçimsiz. Güç beğenir. Çetin. Kazık. Müşkülpesent. Alıngan.

Harmful : Fena. Dokuncalı. Kötü. Zararlı. Tahriş edici. Ziyankar. Muzır.

Painful : Eziyetli. Istırap. Sancılı. Acı. Ağrılı. Üzücü. Yorucu. Acıca. Ağrıtan. Acı veren.

Painless ingilizce tanımı, definition of Painless

Painless kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Free from pain. Without pain.