Paket nedir, Paket ne demek

Paket; kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

 • İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış, elde taşınacak büyüklükte nesne.
 • Kâğıda sarılarak veya bir kutuya konularak satışa hazır duruma getirilmiş, belli bir miktarda olan (yiyecek, ilaç vb.)
 • Dolu (toplu taşım aracı).

"Paket" ile ilgili cümleler

 • "Cebimden sigara paketimi çıkarıp içinden bir tanesini dudaklarıma yerleştiriyorum." - A. Ümit
 • "Bir paket çikolata. Üç paket makarna."

İngilizce'de Paket ne demek? Paket ingilizcesi nedir?:

package, packet

Paket tanımı, anlamı:

Paket etmek : Paketlemek.

Paket program : Banda veya filme alınıp gerektiğinde radyo ve televizyonda yayımlamak üzere hazırlanmış program.

Paket taşı : Dört köşe yontulmuş kaldırım taşı.

Paket tur : Bir veya birden fazla yere yönelik olarak düzenlenen ulaşım, konaklama vb. gereksinimleri kapsayan tur.

Yazılım paketi : Genel iş uygulamalarına yönelik olarak tasarlanıp hazırlanan yazılım.

Zam paketi : Çeşitli tüketim mallarına veya ücretlere toplu olarak yapılmış olan zam.

Paketleme : Paketlemek işi.

Paketlemek : Birini baştan savmak, atlatmak. Bir veya birkaç şeyi kâğıda sararak, kutuya koyarak bağlamak. Yakalamak, ele geçirmek, derdest etmek.

 

Paketleniş : Paketlenme işi.

Paketlenme : Paketlenmek işi.

Paketlenmek : Paketleme işine konu olmak.

Paketletme : Paketletmek işi.

Paketletmek : Paketleme işini yaptırmak.

Paketleyiş : Paketleme işi.

Kutu : Bu kabın alabildiği miktarda olan. İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden yapılmış, genellikle kapaklı kap. Bir kimsede, bir yerde, bir şeyde iyi veya kötü bir özelliğin fazlalığını belirten bir söz. Elektrik veya telefon tellerinin toplanıp bağlandığı kap.

Büyüklük : Büyük olma durumu. Depremde oluşan enerjinin düzeyini belirten ölçü. Ululuk. Büyüklere yaraşır bağışlayıcı davranış.

Nesne : Öznenin dışında kalan her konu, obje. Geçişli fiili bütünleyen yalın veya belirtme durumunda bulunan tümleç. Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey, obje.

Satış : Satma işi. Satıcı ile alıcı arasında yapılmış olan ve bir malın alıcıya verilmesi ve bunun karşılığında bir fiyat, bir değer alınması yoluyla yapılmış olan işlem, satım.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Duruş biçimi, konum, tavır.

 

Getiri : Faiz. Yarar. Kazanç.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Dolu : Bir yerde sayıca çok. Boş yeri olmayan, her yeri tutulmuş olan. Bir duygunun güçlü etkisinde olan. Çok olan (iş, uğraş, olay vb.). Tornacılıkta delik açılmamış (gereç). Boş vakti olmayan, meşgul. İçinde atılacak mermisi bulunan (top, tüfek vb. ateşli silahlar). İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş karşıtı. İçki doldurulmuş bardak. Havada su buğusunun birden yoğunlaşıp katılaşmasından oluşan, türlü irilikte, yuvarlak veya düzensiz biçimli buz parçaları durumunda yere hızla düşen bir yağış türü.

Taşım : Doğru olarak kabul edilen iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan bir uslamlama yolu, kıyas.

Paket genel ağ yoklayıcısı : (PGY)

Paketleme etkisi : Atom çekirdeği içerisinde proton ve elektronların bir araya toplanması sonucu oluşan kütle kaybı. Örneğin; 4H -> He dönüşümünde burada atom kütlesi ( 4x1,008 H) 4,032'den 4,003'e(He) düşer.

Paketleme kesri : Atom kütlesinın birim kütle başına 10000'de bir mertebesinde tam sayılardan sapması.

Paketleyebilme : Paketleyebilmek işi.

Paketleyebilmek : Paketleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

Paketlik : [Bakınız: yüklük]

Paket ile ilgili Cümleler

 • Paket nerede?
 • Paket dün teslim edildi.
 • Burada onun için bir paketim var.
 • Paket yarım kilodan fazla geliyor.
 • Şu ana kadar yurt dışından ilk defa bir paket aldık.
 • Japonya'ya bir paket göndermek isterim.
 • Paket için bir takip numarası var mı?
 • Paket turunuz var mı?
 • Burada onlar için bir paketim var.
 • Paket bana halen ulaşmadı.
 • Ali paketi yetimhaneye teslim etti.
 • Benim hala bu paketleri teslim etmem gerek.
 • Paket üç saat önce geldi.
 • Ali paketin içeriğine baktı.

Diğer dillerde Paket anlamı nedir?

İngilizce'de Paket ne demek? : [Paket (das) ] n. packet, parcel; bundle; pile, heap; (Computers) package, package of information

adj. takeaway

n. package, packet, takeout, parcel, pack, cover

Fransızca'da Paket : paquet [le], colis [le]

Almanca'da Paket : n. Bund, Bündel, Pack, Packen, Packung, Packzettel, Paket

Rusça'da Paket : n. пакет (M), сверток (M), узел (M), тюк (M), тара (F), пачка (F), плитка (F)