Pala bıyıklı nedir, Pala bıyıklı ne demek

Pala bıyıklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Gür, uzun ve kıvrık bıyıkları olan (kimse), pala bıyık

Pala bıyıklı anlamı, tanımı:

Pala : Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. Eski, kullanılmış eşya veya giysi. Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste.

Bıyıklı : Bıyığı olan.

Bıyık : Asma vb. bitkilerde, sarılıp tutunmaya yarayan sürgün. Üst dudak üzerinde çıkan kıllar. Balıklarda deri uzantısı.

Kıvrık : Eğrilip bükülmüş, yuvarlak bir biçim verilmiş.