Palatin nedir, Palatin ne demek

Palatin; Biyoloji alanında kullanılan bir kelimedir.

Biyoloji'deki anlamı:

Omurgalılarda damağın kemik ya da kıkırdaktan oluşan sert damak bölgesi.

Teknik terim anlamı:

Üst çene kemikleri arasında geriye doğru yerleşmiş bir çift kemik.

Palatin anlamı, kısaca tanımı

Pala : Kavisli, kısa, uç bölümü geniş, kabzasına doğru daralan bir kılıç kılıç. Eski, kullanılmış eşya ya da giysi. Kürek vb. araçların, enli ve yassı bölümü. Bez parçalarından dokunan basit kilim, yaygı. Bir yere çaprazlama konulan yassı kiriş veya kereste

Arterya palatina assendens : Damak çıkan atardamarı.

Arterya palatina dessendens : Damak inen atardamarı.

Arterya palatina mayor : Damak büyük atardamarı.

Arterya palatina minor : Damak küçük atardamarı.

Fissura palatina : Damak yarığı.

Foramen palatinum kaudale : Damak arka deliği.

Foramen palatinum mayus : Damak büyük deliği.

Foramina palatina minora : Damak küçük delikleri.

Glandula palatina : Damak bezleri.

Krista palatina : Damak ibiği.

Muskulus levator veli palatini : Velum palatinum'u kafatası duvarına doğru kaldırmakla görevli olan kas.

Muskulus palatinus : Damak kası.

Muskulus tenzor veli palatini : Piramit kemiğinin proc. muscularis’inden çıkarak velum palatinum’da sonlanan kas.

Nervus palatinus mayor : N. pterygopalatinus’tan çıkıp damakta dağılan büyük kol.

 

Nervus palatinus minor : N. pterygopalatinus’tan çıkıp yumuşak damakta dağılan kol.

Nervus tensoris veli palatini : N. tensoris tympani’den ayrılan ve velum palatnum’a giden dal.

Os palatinum : Damak kemiği.

Palatinum molle : Yumuşak damak.

Palatinus : Damağa ait, damakla ilgili olan.

Prosessus palatinus : Damak çıkıntısı.

Rami palatini : Küçük geviş getirenlerde pharyngea ascendens'ten damağa giden atardamar dalları.

Ruje palatina : Damak buruşukluğu.

Septum sinum palatinorum : Sinus palatinus’u ikiye ayıran bölme.

Sinus palatinus : Damak boşluğu.

Sulkus palatinus : Damak oluğu.

Tonsilla palatina : Arcus palatoglossus ile arcus palato-pharyngeus arasında bulunan bademcik.

Tonsilla veli palatini : Velum palatinum’un ağız boşluğu tarafına bakan yüzünde, atgillerde ve domuzda bulunan bulunan bademcik.

Torus palatinus : Kemikten damağın ortasında bulunan uzunlamasına kabartı.

Velum palatinum : Yumuşak damak.

Vena palatina : V. maxillaris'in plexus pterygoideus’undan çıkarak öne doğru plexus palatinus’a giden toplardamarlar.

Vena palatina assendens : V. pharyngea ascendens’ten çıkarak velum palatinum’un üstünde seyreden ve yalnızca etçillerde bulunan toplardamar.

 

Vena palatina dessendens : V. profunda faciei'nin ikinci son kolu; v. palatina minor, v. palatina major ve v. sphenopalatina’nın ortak kökü.

Vena palatina mayor : V. palatina descendens’ten çıkan ve canalis palatinus yoluyla sert damağa ulaşan toplardamar.

Vena palatina minor : V. palatina ascendens’ten çıkan ve velum palatinum'a giden toplardamar.

Diğer dillerde Palatin anlamı nedir?

İngilizce'de Palatin ne demek ? : palatine