Pancreases türkçesi Pancreases nedir

Pancreases ingilizcede ne demek, Pancreases nerede nasıl kullanılır?

Pancreas : Uykuluk. Midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgıyla görevli olan bez. Pankreas. Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgı ile görevli olan karma bir bez. Karın salya bezi. Özden.

Hepatopancreas : Hepatopankreas. Salyangozlarda bulunan ve trematodların sporokist evreden serker evresinea geçtiği glanduler organ.

Pancreatectomy : Pankreatikotomi. Pankreas bezinin ameliyatla çıkarılması. Pankreasın cerrahi yolla çıkartılması. Pankreas alma ameliyatı. Pankreatektomi.

Pancreatic : Pankreasa ait. Pankreasla ilgili. Pankreatik. Pankreas (ile ilgili). Pankreasa ilişkin.

Pancreatic cyst : Pankreas kanallarının tıkanması sonucu oluşan kist, pankreatik ranula. Pankreas kisti.

Pancreatic duct obstruction : Doğuştan pankreas kanalının bulunmaması, pankreas taşları ve pankreatitis gibi nedenlerle oluşan kanal tıkanması. önce pankreasın genişlemesine, sonraki dönemlerde ise asinus atrofisine neden olur. Pankreas kanalı tıkanması.

Pancreatic lipomatosis : Pankreas lipomatozisi. Pankreas parenkim dokusunda yağ birikimi. kedi ve domuzlarda çoğunlukla genel şişmanlıkla birlikte görülür.

 

Pancreatic lipase : Pankreas lipazı. Pankreastan salgılanan, bağırsaklarda triaçilgliserolleri 2-monogliserit ve serbest yağ asitlerine hidrolize eden enzim.

Pancreatic lithiasis : Pankreas lityazisi. Pankreas kanallarında veya parenkiminde kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat yapısında taşların oluşması veya bulunması. sığırlar dışında diğer hayvan türlerinde ender olarak görülür.

Pancreatic hypoplasia : Köpek ve buzağılarda görülen, ekzokrin pankreas dokusunun normalden küçük biçimlenmesiyle belirgin yapılış bozukluğu. langerhans adacıkları nitelik ve nicelik olarak normaldir. Pankreas hipoplazisi.

İngilizce Pancreases Türkçe anlamı, Pancreases eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Pancreases ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Thymuses : Timüs.

Thymus gland : Timus bezi. Timüs bezi.

Digestive system : Genel olarak ağızla başlayıp anüsle biten ve besin maddelerinin alınıp sindirilmesini ve sindirilmiş besinin emilmesinden sonra geriye kalan artıkların organizmadan atılmasını sağlayan sindirim kanalı ve ona bağlı organlar topluluğu; ağız, yutak, yemek borusu, mide ve bağırsaklardan oluşur. Sindirim jüyesi. Genel olarak ağızla başlayıp, anüsle biten ve besin maddelerinin alınıp sindirilmesini ve sindirilmiş besinin emilmesinden sonra geriye kalan artıkların organizmadan atılmasını sağlayan sindirim kanalı ve ona bağlı organlar topluluğu. Sindirim sistemi.

Sweetbreads : Özden (dana veya kuzu). Uykuluk (dana vb.). Uykuluk (dana). Sakatat. Kasap.

Pancreas : Genel olarak midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgı ile görevli olan karma bir bez. Midenin sol yanında yer alan, hem iç salgı hem de dış salgıyla görevli olan bez.

 

Pancreatic duct : Pankreas yolu. Pankreas bezi.

Systema digestorium : Sistema digestoryum. Sindirim sistemi.

Thymus : Kekik. Boyun altı bezi. Timüs. Timus.

Thymi : Timus. Boyun altı bezi. Timüs. Kekik.

Exocrine gland : Eksokrin bezi.

Pancreases synonyms : duct gland, isles of langerhans, systema alimentarium, gastrointestinal system, islands of langerhans, islets of langerhans, sweetbread, exocrine.