Pancreatic türkçesi Pancreatic nedir

  • Pankreasa ait.
  • Pankreatik.
  • Pankreasla ilgili.
  • Pankreas (ile ilgili).
  • Pankreasa ilişkin.

Pancreatic ile ilgili cümleler

English: Anime director Satoshi Kon died of pancreatic cancer on August 24, 2010, shortly before his 47th birthday.
Turkish: Anime yönetmeni Satoshi Kon, kırk yedinci doğum gününden kısa süre önce 24 Ağustos 2010 tarihinde pankreas kanserinden öldü.

Pancreatic ingilizcede ne demek, Pancreatic nerede nasıl kullanılır?

Pancreatic cyst : Pankreas kanallarının tıkanması sonucu oluşan kist, pankreatik ranula. Pankreas kisti.

Pancreatic duct : Pankreas yolu. Pankreas bezi.

Pancreatic duct obstruction : Pankreas kanalı tıkanması. Doğuştan pankreas kanalının bulunmaması, pankreas taşları ve pankreatitis gibi nedenlerle oluşan kanal tıkanması. önce pankreasın genişlemesine, sonraki dönemlerde ise asinus atrofisine neden olur.

Pancreatic fluid : Pankreas salgı bezi tarafından salgılanan, aralarında tripsin ve lipaz gibi birçok enzim içeren bir salgı. Pankreas sıvısı.

Pancreatic gland : Pankreas bezi.

Pancreatic tissue : Pankreas dokusu.

Pancreatic lipase : Pankreas lipazı. Pankreastan salgılanan, bağırsaklarda triaçilgliserolleri 2-monogliserit ve serbest yağ asitlerine hidrolize eden enzim.

Pancreatic juice : Pankreas salgısı. Pankreastan onikiparmak bağırsağına salgılanan ve içinde tripsinojen, lipaz, prokarboksipeptidaz, alfa amilaz, maltaz ve ribonükleaz gibi sindirim enzimleri ile enzim öncülerini kapsayan salgı. Pankreas usaresi. Pankreas özsuyu. Pankreas suyu.

 

Pancreatic lithiasis : Pankreas kanallarında veya parenkiminde kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat yapısında taşların oluşması veya bulunması. sığırlar dışında diğer hayvan türlerinde ender olarak görülür. Pankreas lityazisi.

Pancreatic ranula : Pankreas kisti. Pankreatik ranula.

Pancreatic ingilizce tanımı, definition of Pancreatic

Pancreatic kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : As, the pancreatic secretion, digestion, ferments. Of or pertaining to the pancreas.