Parçalamak nedir, Parçalamak ne demek

  • Parçalara ayırmak, bütünlüğünü bozmak, parça parça etmek
  • Birliği bozmak amacıyla bölmek.

"Parçalamak" ile ilgili cümleler

  • "Biraz iyi bakınca gördüm ki kuş, yılanı parçalayıp yiyor." - M. Ş. Esendal

Yerel Türkçe anlamı:

Parçalayarak öldürmek

İngilizce'de Parçalamak ne demek? Parçalamak ingilizcesi nedir?:

fragment

Parçalamak kısaca anlamı, tanımı:

Parçalama : Parçalamak işi.

Parça : Birkaçı bir araya geldiğinde bir bütünü oluşturan şeylerin her biri, modül. Tane. Pasaj. Güzel, alımlı kız veya kadın. Bir bütünden kopma, kırılma, yırtılma vb. yoluyla ayrılmış bölüm, lime. Nesne. Müzik eseri. Küçümseme ve değersiz sayma bildiren bir söz. Bir bütünden ayrılan, ayrı sayılan veya artakalan şey.

İçini parçalamak : Çok üzülmek, aşırı derecede sıkılıp harap olmak.

Ayırmak : Bölmek. Birbirinden uzaklaştırmak. Bir yeri bir engelle bölmek. İki veya daha çok kimse arasındaki anlaşmayı, uzlaşmayı bozmak. Bir bütünden bir parçayı herhangi bir amaçla bir tarafa koymak, saklamak. Seçmek. Nitelik değişikliğini anlamak, fark etmek. Farklı davranmak, fark gözetmek. Bir şey veya yeri, bir şey veya kimse için kullanmayı belirlemek, tahsis etmek.

Bozmak : Aklını yitirecek derecede bir şeye düşkün olmak. Bozguna uğratmak, yenmek, mağlup etmek. Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak duruma getirmek. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak. Bağ veya bostanın son ürününü toplamak. Biçimini ve kullanılışını değiştirmek. Geçersiz bir duruma getirmek. Kötü duruma getirmek. Kızlığına zarar vermek. Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak. Yabancı ülke parasını Türk parasına çevirmek. Dokunmak, zarar vermek. Bırakmak, dağıtmak. Altını paraya çevirmek, bozdurmak. Bir kimseyi beklemediği bir davranış karşısında bırakarak veya sözünü yalana çıkararak küçük düşürmek.

 

Birli : As. Bir parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden bir tane bulunan.

Bölmek : Bir bütünü iki veya daha çok parçaya ayırmak, taksim etmek. Bir niceliği iki veya daha çok eşit parçaya ayırmak. Birliğin bozulmasına yol açmak, parçalamak.

Parçalamak ile ilgili Cümleler

  • Ön yargıları parçalamak atomu parçalamaktan daha zordur diye kim söylemiştir Einstein mı diye sordum?
  • Siz parçalamak istiyorsunuz.
  • Önyargıları yok etmek atom çekirdeğini parçalamaktan daha zordur
  • Ön yargıyı parçalamak bir atomu parçalamaktan daha zordur.

Diğer dillerde Parçalamak anlamı nedir?

İngilizce'de Parçalamak ne demek? : v. break into pieces, tear to pieces, take to pieces, split, break up, dismember, smash, cut smth. asunder, bash in, comminute, crumble, cut up, dash, disintegrate, disjoint, dismantle, disrupt, lacerate, rend, scrap, shatter, shiver, shred, smash in

Fransızca'da Parçalamak : débiter, déchirer, dépecer, désintégrer, écharper, fractionner, hacher, lacérer

Almanca'da Parçalamak : v. brechen, demontieren, entflechten, entzweigehen, infiltrieren, kaputtmachen, körnen, kracken, reißen, splittern, sprengen, zerbrechen, zerbröckeln, zerfleischen, zerlegen, zersplittern, zerstückeln, zusammenhauen

 

adj. zerschlagen

Rusça'da Parçalamak : v. делить, разбивать, разрывать, разламывать, раздроблять, расчленять, ломать, кромсать, дробить, растерзать, драть, поделить, разбить, изломать, сломать, сломить, искромсать, выдрать