Paracusia türkçesi Paracusia nedir

  • Parakuzi.

Paracusia ingilizcede ne demek, Paracusia nerede nasıl kullanılır?

Paracusis : Parakuzi. Duyma zorluğu.

Paracanthoma : Parakantom. Epidermisin dikensi tabakasından gelişen tümör.

Paracardiac : Parakardiyak.

Paracel islands : Paracel adaları. Güney çin denizi'nde bulunan adalar grubu.

Paracelsian : Paracelsus ile alakalı (15-16'ncı yüzyıllardan isviçreli doktor ve simyacı).

Paracentric inversion : Kromozomun sentromeri kapsamayan kolundaki inversiyon (dönme). Parasentrik inversiyon.

Parachromatism : Parakromatizm.

Paracentesis : Vücut boşluklarına birikmiş sıvının boşaltılması. Herhangi bir boşluktaki sıvının iğne veya başka bir yöntemle tanı ve tedavi amaçlı olarak çekilmesi, parasentez. Parasentezis. Parasentez.

Paracentes : Parasentezis. Parasentez.

Paracentric : Parasentrik.

İngilizce Paracusia Türkçe anlamı, Paracusia eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Paracusia ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Advent : Gelip çatma. Varış. Olma. İlerleyiş. İsa'nın görünmesi. Noel öncesi dört hafta. Gelme. Hz isa'nın görünmesi. Hz isa'nın gelmesi. Geliş.

Second advent : İkinci geliş. İkinci diriliş. (hristiyanlık) yaşayanları ve ölüleri yargılamak için hz. isa'nın dünyaya dönüşü. Parousia.

Paracusis : Duyma zorluğu.

Second coming : (hristiyanlık) yaşayanları ve ölüleri yargılamak için hz. isa'nın dünyaya dönüşü. Parousia. İkinci geliş.

Paracusia synonyms : second coming of christ.