Paralellik nedir, Paralellik ne demek

  • Paralel olma durumu
  • Benzerlik, yakınlık.
  • Koşutluk.

Osmanlıca Paralellik ne demek? Paralellik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mütevâziyet

Paralellik anlamı, kısaca tanımı:

Paralel : Aynı düzlem içinde ikişer ikişer bulunan ve kesişmeyen, koşut, muvazi, mütevazi. Yerküresi üzerinde çizildiği varsayılan, Ekvator'a paralel çemberlerden her biri. Aynı zaman içinde gelişen veya aynı özellikleri gösteren (olay, düşünce vb.).

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

Koşutluk : İki çizginin koşut olması, paralellik. Olay, düşünce vb. arasında benzerlik bulunması durumu.

Benzerlik : İki üçgende köşelerinin eşlenmesine göre karşılıklı açıların eş ve karşılıklı kenarların orantısından doğan durum. Benzer olma durumu.

Yakınlık : Yakın olma durumu. Duygusal bağ veya akrabalık ilişkisi.

Olma : Olmak işi.

Paralellik simgesi : Paralellik için || simgesini 1677 yılında W. Oughtred önermiştir.

 

Diğer dillerde Paralellik anlamı nedir?

İngilizce'de Paralellik ne demek? : n. parallelism

Fransızca'da Paralellik : parallélisme [le]

Almanca'da Paralellik : n. Parallele, Parallelismus, Parallelität

Rusça'da Paralellik : n. параллелизм (M)