Parametre nedir, Parametre ne demek

Parametre; bir matematik terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Değişken

Kimya'daki anlamı:

Özel bir durum için tanımlanmış değişebilir bir nicelik, basınç gibi.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir etki ya da ilişki göstermek için kullanılan değişken.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Ana kitle hakkında ortalama, varyans gibi tahminî yapılmış olan karakteristik değerler.

İngilizce'de Parametre ne demek? Parametre ingilizcesi nedir?:

parameter

Osmanlıca Parametre ne demek? Parametre Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

muâdil, mütehavvili mutavassıt

Parametre hakkında bilgiler

[Bakınız: değişken]

Parametre anlamı, tanımı:

Değişken : Cebirde bir denklemin katsayılarına giren değişken nicelik, parametre. Değişme özelliği gösteren, çok değişen, değişebilir, kararsız, değişici, mütehavvil. Bir istatistik bütünün belli başlı niteliklerini daha basit ve kısa olarak gösterme olanağı veren ölçülebilir büyüklük, parametre. Geometride, bir koninin odağından çıkan dikeyin konikle kesiştiği noktaya kadar olan parçanın uzunluğu, parametre. Değişik sayı değerleri alabilen nicelik.

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kazanç. Kuruşun kırkta biri.

 

Parametreleme : Parametrelemek işi.

Parametrelemek : Parametreli bir eğri veya yüzey belirlemek.

Parametreli : Bir veya birçok parametre ile ilgili.

Parametre değişimi :

Parametre eğrileri :

Diğer dillerde Parametre anlamı nedir?

İngilizce'de Parametre ne demek? : [paramètre (m) ] n. parameter, variable which determines the form of a function; value which is transferred to a function or program and affects its operation (Computers)

n. parameter

Fransızca'da Parametre : paramètre [le]

Almanca'da Parametre : n. Parameter

Rusça'da Parametre : n. параметр (M)