Parasempatik nedir, Parasempatik ne demek

Parasempatik; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Parasempatik sinir sistemi ile ilgili olan

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Otonom sinir sisteminin parasempatik sinirleriyle ilgili.

İngilizce'de Parasempatik ne demek? Parasempatik ingilizcesi nedir?:

parasympathetic

Parasempatik hakkında bilgiler

Parasempatik sinir sisteminin nörotransmitteri asetil kolindir (ACh). Parasempatik sinir sistemi vücut hareketsiz halde iken devreye girer. Bu evrede aktif durumdadır. Sinir-kas kavşağında kasın uyarıyı alması için ACh salınır. Salınan ACh kastaki nikotinin ile birleşerek uyarıyı aktif duruma getirecek olayları tetikler (Ca salınımını arttırmak, kastaki mitokondriyi çalıstırmak gibi) böylece kas innerve edilir (uyarılır).

Vücut olaylarında yavaşlatıcı etkiye sahiptir.Kan basıncını, kalp atış hızını, kan şekerini düşürür. İdrar kesesini daraltır. Gözbebeğini küçültür. Akciğer alveollerini daraltır. Ancak sindirim etkinliklerinde tam ters etki gösterir ve hızlandırır. Örneğin; Tükrük salgısını arttırır.

Parasempatik anlamı, tanımı:

Para : Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit. Kuruşun kırkta biri. Kazanç.

 

Sistem : Yol, yöntem. Model, tip. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Düzen.

Parasempatik sinir sistemi : Kalbin atışlarını yavaşlatan, sindirim sistemini, salgıları düzenleyen yaşatkan sinir sistemini oluşturan iki sistemden biri.

Koli : İçinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paket. Posta paketi.

Vücut : İnsan veya hayvan gövdesi, beden. Var olma, varlık.

Hareketsiz : Hareket etmeyen, yerinden kımıldamayan, durgun, durağan.

Evre : Bir olayda birbiri ardınca görülen, bir işte birbiri ardınca beliren, gelişen değişik durumların her biri, aşama, safha, merhale.

Aktif : Etken. Çalışan, çalışmasını sürdüren. Bir ticarethanenin, ortaklığın para ile değerlendirilebilen mal ve haklarının tümü. Etkin, canlı, hareketli, çalışkan, faal. Etkili.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon.

Uyarı : Herhangi bir konu, sorun üzerine ilgi çekme, ikaz, ihtar, tembih. Organizmada uyarım yaratan güç.

Parasempatik sinir sistemini uyarıcı : Muskarinik ve/veya nikotinik kolinerjik almaçları (kolinoseptörleri) doğrudan veya dolaylı biçimde uyaran ve bu almaçları taşıyan hedef hücrelerde asetilkolinin etkisine benzer etki gösteren ilaç, kolinomimetik ilaç.

Diğer dillerde Parasempatik anlamı nedir?

İngilizce'de Parasempatik ne demek? : parasympathetic. –– sinir sistemi parasympathetic nervous system.