Parent türkçesi Parent nedir

 • Okula giden bir çocuğun her türlü davranış ve tutumundan sorumlu olup onunla ilgili işleri izleyen kimse.
 • Bilgisayar, eğitim, veterinerlik alanlarında kullanılır.
 • Ç.ana baba.
 • Ata.
 • Ana baba.
 • Kaynak.
 • Cet.
 • Veli.
 • Ortak olarak bir yavruyu oluşturan anne ve baba.
 • Soy.
 • Ebeveynlik etmek.
 • Ebeveyn.
 • Valideyn.
 • Esas.
 • Üst.
 • Ana ya da baba.
 • Anne veya baba.

Parent ile ilgili cümleler

English: He has no sympathy for single parent families.
Turkish: Tek ebeveynli aileler için hiç sempatisi yok.

English: "Oh? Where's Keiko?" "She said that she has a teacher, parent and child meeting so she'll be late."
Turkish: "Ah? Keiko nerede?" "O onun bir öğretmen, ebeveyn ve çocuk toplantısı olduğunu bu yüzden geç kalacağını söyledi."

English: Sooner or later, every parent has to have a talk with their children about the birds and the bees.
Turkish: Er ya da geç her anne-baba çocukları ile kuşlar ve arılar hakkında bir konuşma yapmak zorundadır.

English: There is no better friend or parent than oneself.
Turkish: Kendinden daha iyi bir arkadaş veya ebeveyn yoktur.

English: Find things out for yourself instead of having a parent or a teacher tell you.
Turkish: Sana bir ebeveyne yada bir öğretmene söyletmek yerine, kendiniz için bir şeyler öğrenin.

Parent ingilizcede ne demek, Parent nerede nasıl kullanılır?

 

Parent and child : Ebeveyn ve çocuk.

Parent cell : Ana hücre. Ana göze.

Parent class : Ana sınıf. Üst sınıf.

Parent company : Ana kuruluş. Ana firma. Hisse senetlerine sahip olma yoluyla bağlı şirketleri yöneten ve denetleyen şirket. çokuluslu şirketin ana merkezi. krş. bağlı şirket. Ana kurum. Ana şirket.

Parent directory : Üst dizin. Ana dizin. Üst rehber.

Parent teacher association : Okul aile birliği. Okul-kodak birliği. İlkokullar ile orta dereceli okullarda aile ile okul arasındaki bağlan güçlendirmek ve öğrencilerin iyi bir ortamda yetişmelerini sağlamak amacıyla kurulan dernek (o.a.b.). Okul-aile birliği.

Parent element : Baş eleman. Üst öge. Üst öğe. Bir ışımetkin dizinin baş öğesi. parçalanarak başka bir ışımetkin öğe veren. Bilgisayar, fizik alanlarında kullanılır. Ana öğe. Üstöğe. Ebeveyn element.

Parent node : Ata düğüm. Üst düğüm.

Parent rock : Ana kayaç. Ana taş. Ana kaya.

Parent window : Ana pencere.

İngilizce Parent Türkçe anlamı, Parent eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Parent ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Ataturk : Gazi.

Seniors : Son sınıf öğrencisi. Baba. Büyük. Kıdemli kimse. Yaşça büyük olan kimse.

Father : Üzerine atmak. Babalık etmek. Baba. Babalık yapmak. Papaz. Çocuk yapmak. Peder. Kurucu. Babası olmak.

Powers : Güç. Takat. Üs (matematik terimi). Yetenek. Kuvvet. Enerji. İktidar. Yetki. Otorite.

Bloodings : Kan. Asalet. Adam öldürme. Dem. Huy. Yapı. Akrabalık. Kan bağı.

Breed : Nesil. Irk. Sebep olmak. Damızlık olarak beslemek. Çiftleşmek. Cins. Yavrulamak. Bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterlerini kalıtım yoluyla yavrularına geçiren hayvan grupları. Tür. Yetiştirmek.

 

Bottoms : Kabın dibinde toplanan sıvı. Temel. Popo. Tekne. Dayanma gücü. Gemi omurgası. Dip tortu. Tortu. Dip.

Fount : Font. Memba. Pınar. Çeşme.

Contexts : Durum. Sözün gelişi. Genel durum. Kontekst. İçerik. Şartlar. Bağlam. Ortam.

Genitor : Baba veya anne. Üretici. Baba. Yaratıcı. Yapımcı.

Parent synonyms : adoptive parent, family unit, empty nester, stepparent, forebearing, body, birth, broader, male parent, blood, breeding, custodians, ancestor, chapter and verse, parents, conservator, above, forbear, births, basal, female parent, patrons, haute, alimentary toxic aleukia, bases, custodian, forefathers, patronesses, chief, blooding, basement, curatrices, bodying.

Parent zıt anlamlı kelimeler, Parent kelime anlamı

Male parent : Baba. Erkek ebeveyn.

Female parent : Kadın ebeveyn. Anne.

Mother : Köken. Anne. Anne gibi davranmak. Hkr.annelik taslamak. Doğurmak. Zemin. Analık yapmak. Esas. Analık. Ana.

Parent antonyms : father, child.

Parent ingilizce tanımı, definition of Parent

Parent kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : A father or a mother. One who begets, or brings forth, offspring.