Parmak üzümü nedir, Parmak üzümü ne demek

  • Taneleri uzun olan bir tür üzüm

Parmak üzümü anlamı, tanımı:

Parmak : İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. İnç. Eni bu organ kadar olan. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri. Bir işe karışmış olma ilgisi. Arşının yirmi dörtte biri. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan.

Üzüm : Asmanın taze veya kuru olarak yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi.

Tane : Herhangi bir sayıda olan şey, adet. Çekirdekli küçük meyve. Bazı bitkilerin tohumu.