Parmaklık nedir, Parmaklık ne demek

  • Dik ve biraz aralıklı olarak yan yana dizilmiş tahta, demir vb. çubuklarla yapılmış bölme veya korkuluk
  • Kesik veya yara bulunan parmağı korumak için üzerine geçirilen, çoğunlukla plastik kılıf.

"Parmaklık" ile ilgili cümle

  • "Köşkün tahta parmaklıkları önünde rahatsız etmekten çekinerek hatır soruyorlar." - A. Gündüz

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

(Ortaoyunu) Ortaoyunu'nda seyircilerle oyun yerini ayıran bölme; genellikle kazıklar arasına ip getirilerek bölünürdü.

Güzel Sanatlar alanındaki anlamı:

(Mimarlık) bk. korkuluk.

Parmaklık tanımı, anlamı:

Izgara parmaklığı : Yüzen cisimleri ve yaprakları tutmak için, bir barajda, yükleme odasında basınçlı boru ağzının önüne eğik olarak yerleştirilen demir parmaklık.

Parmak : İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, oynak, uzunca organların her biri. İnç. Arşının yirmi dörtte biri. Eni bu organ kadar olan. Bir işe karışmış olma ilgisi. Koyu sıvılara daldırıp çıkarıldığında bu organa bulaşan miktar kadar olan. Bir tekerleğin merkezinden çemberine kadar uzanan çubukların her biri.

Parmaklıklı : Parmaklığı olan.

Parmaklıksız : Parmaklığı olmayan.

Bira : Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıyla yapılmış olan bir içki, arpa suyu.

 

Aralık : Toplu beden eğitiminde art arda dizilenleri ayıran açıklık. Ara. Uygun, elverişli durum, fırsat. Borsada hisse senetlerinin alım satım emirlerinin verildiği süre. Yılın on ikinci ayı, ilk kânun, kânunuevvel. Bir sesi bir başka sesten, kalına veya inceye doğru ayıran uzaklık. Evin iki bölümü veya iki oda arasındaki dar geçit, geçenek, koridor. İki nota arasındaki perde uzaklığı. Yarı açık, tam kapanmamış. Portenin paralel çizgileri arasındaki boşluk. Basımcılıkta harfler veya satırlar arasındaki açıklık, espas. Iğdır iline bağlı ilçelerden biri. Tuvalet.

Dizi : Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü. Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra. Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı. Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler. Dizi film. Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra. Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri. Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma.

Tahta : Sebze bahçelerinde ayrılan küçük yer. Çimlenen tohumlar için bahçede hazırlanan uzun tarh. Kara tahta. Bu malzemeden oluşmuş yüzey, döşeme, ağaç. Bu ağaçtan yapılmış. Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası.

Demir : Bu elementten yapılmış. Atom numarası 26, atom ağırlığı 55,847, yoğunluğu 7,8 olan, 1510 °C'de eriyen, mavimtırak esmer renkte, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda sanayide kullanılmaya en elverişli element (simgesi Fe). Çıpa. Bu elementten yapılmış parça. Güçlü, kuvvetli, sert. Ayakkabı topuğuna veya ayakkabı burnuna aşınmayı önlemek için çakılan, özel olarak yapılmış madenden parça.

 

Çubuk : Körpe dal. Değnek biçiminde ince, uzun ve sert olan şey. Ana direkler üzerine sürülen ikinci ve üçüncü direk parçası. Tütün içmek için kullanılan uzun ağızlık. Kumaşta düz çizgi. Ankara iline bağlı ilçelerden biri.

Bölme : Bölmek işi, ayırma, parçalama, taksim. Cins kavramlarını tür, alt tür kavramlarına ayırma işi. Salon, oda, sofa vb. büyük bir yerden ayrılmış daha küçük yer. Dört işlemden biri, taksim. Kalın ağaç gövdesinden odun veya tekne yapmak için ayrılan tomruk. Gemilerin içinde, su baskını, yangın vb. durumlarda, ara kapılar kapandığında arızanın veya hasarın yayılmasını önlemek için kullanılan birbirlerinden ayrılmış yerler. Büyük bir yeri, alanı küçük oda veya kısımlara ayıran ince duvar veya tahta perde.

Parmaklık alıştırmaları : Yatay parmaklıkta yapılan etkin edilgin türlü kol, bacak, gövde alıştırmaları, denge ve beceri devinimleri.

Parmaklık ile ilgili Cümleler

  • Ali parmaklıkların arkasında olmalı.
  • Seni parmaklıkta istiyorum.
  • Ali parmaklıklar ardında birkaç yıl geçirdi.
  • Kalabalık kontrolden çıktı ve parmaklıkları kırıp geçti.
  • Gözler ve kulaklar arasında dört parmaklık bir mesafe vardır.
  • Eğer onun aleyhinde tanıklık ederseniz, memnuniyetle onu parmaklıklar ardına koyabiliriz.
  • Ali uzun süredir demir parmaklıkların arkasında.

Diğer dillerde Parmaklık anlamı nedir?

İngilizce'de Parmaklık ne demek? : n. rail, railing, bar, guardrail, balustrade, banisters, grating, grill, grille, fence, fencing, grid, hurdle, paling, palisade, rack, trellis

Fransızca'da Parmaklık : grille [la], barreau [le]

Almanca'da Parmaklık : n. Barre, Gatter, Gitter, Heck, Hecke

Rusça'da Parmaklık : n. решетка (F), балюстрада (F), перила (PL), шпалера (F), загородка (F), частокол (M)