Parodi nedir, Parodi ne demek

Parodi; bir tiyatro terimidir. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Ciddi sayılan bir eserin bir bölümü veya bütününü alaya alarak, biçimini bozmadan ona bambaşka bir özellik vererek biçimle öz arasındaki bu ayrılıktan gülünç etki yaratan bir oyun türü

Gösteri Sanat terimi olarak anlamı:

Ciddi olduğu varsayılan bir yapıtın bir bölümünü ya da tümünü koşutlukları koruyarak alaya alan, biçimini bozmadan ona bambaşka bir içerik vererek, özle biçim arasındaki bu karşıtlıktan gülünç ve eleştirel etkiyi var eden oyun biçimi.

İngilizce'de Parodi ne demek? Parodi ingilizcesi nedir?:

parody

Parodi hakkında bilgiler

Parodi, belli sanat tarzını, bir şahsı veya belli bir grubu taklit ederek, onun gülünç veya abartılı yanlarını ön plana çıkartmak ve abartmak yoluyla eleştirmeyi ya da sadece güldürmeyi amaçlayan bir eser ortaya koymayı hedefleyen sanat dalıdır. Çoğunlukla edebiyat alanında kullanılmasına rağmen, başta sinema olmak üzere birçok farklı sanat dalında örnekleriyle karşılaşılmıştır.

Bu sanatı Türkiye'den örneklemek gerekirse; "Turist Ömer Uzay Yolunda" filmi ve Monus ' Parodi ' şarkısı gösterilebilir.

Sahne sanatlarında ise orta oyunu veya her gün güncellenen veya güncellenebilinen kabare türü oyunlarda varolan sanattır..

 

Parodi tanımı, anlamı:

Eser : Soyut kavramlarda belirti. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im.

Gülünç : Güldürücü, tuhaf, komik.

Oyun : Teniste, tavlada taraflardan birinin belirli sayı kazanmasıyla elde edilen sonuç. Kumar. Güreşte rakibini yenmek için yapılmış olan türlü biçimlerde şaşırtıcı hareket. Seslendirilmek veya sahnede oynanmak için hazırlanmış eser, temsil, piyes. Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence. Tiyatro veya sinemada sanatçının rolünü yorumlama biçimi. Müzik eşliğinde yapılmış olan hareketlerin bütünü. Şaşkınlık uyandırıcı hüner. Hile, düzen, desise, entrika. Bedence ve kafaca yetenekleri geliştirmek amacıyla yapılan, çevikliğe dayanan her türlü yarışma.

Bölüm : Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Çağ, devir. Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman.

Alay : Bayram, cenaze vb. törenlerde sıralı olarak giden insan topluluğu, kortej. Hayvan topluluğu. Genellikle üç tabur ve bunlara bağlı birliklerden oluşan asker topluluğu. Herhangi bir törende veya gösteride yer alan topluluk. Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gülünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek eğlence konusu yapma.

Biçim : Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Biçme işi. Tarz. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format.

 

Bozma : Biçimi ve kullanılışı değiştirilmiş. Bozmak işi.

Bambaşka : Büsbütün başka, apayrı, değişik, farklı.

Ayrılık : Düşünce, görüş veya duygu arasındaki uymazlık, mübayenet. Ayrı olma durumu. Birinden uzak düşme, firak, firkat. Evlilik birliğinin yargıç kararı ile geçici bir süre için kaldırılması.

Etki : Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim.

Sanat : Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Zanaat. Bir şey yapmada gösterilen ustalık.

Diğer dillerde Parodi anlamı nedir?

İngilizce'de Parodi ne demek? : n. parody, skit

Fransızca'da Parodi : parodie [la]

Almanca'da Parodi : n. Parodie

Rusça'da Parodi : n. пародия (F)