Pasaklı nedir, Pasaklı ne demek

Pasaklı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Giyimine veya eşyanın temizliğine, düzenine önem vermeyen (kimse), çapaçul

Pasaklı kısaca anlamı, tanımı:

Pasak : Kir.

Pasaklılık : Pasaklı olma durumu.

Giyim : Giyme işi. Giysi. Giyme biçimi.

Eşya : Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşınabilir cansız nesneler.

Düzen : Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Alet edevat takımı. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Yerleştirme, tertip. Bez dokuma tezgâhı.

Verme : Vermek işi.

Çapaçul : Kılığının veya eşyasının düzgün ve temiz olmasına özenmeyip düzensizlik içinde yaşayan, pasaklı.

Pasaklı ton : Genellikle aynı isimli rak müzik tarzında kullanılan özensiz, kaba ve pürüzlü gitar tonu.

Diğer dillerde Pasaklı anlamı nedir?

 

İngilizce'de Pasaklı ne demek? : adj. slovenly, sloppy, untidy, dowdy, dowdyish, draggled, frowzy, gay, messy, ratty, slatternly, slipshod, sluttish, out of trim

n. sloven

n. dirtiness

Fransızca'da Pasaklı : souillon [le][la]

Almanca'da Pasaklı : n. Ruschel

adj. ungepflegt

Rusça'da Pasaklı : adj. грязный, неопрятный, неряшливый