Patlayıcı nedir, Patlayıcı ne demek

Patlayıcı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Patlama özelliği olan (madde)

Kimya'daki anlamı:

Oluşumu sırasında dışarıdan ısı soğuran, uygun şartlarda patlama özelliğine sahip bileşik veya karışım. Roketlerin hareketinde itici güç sağlayan kimyasal yakıt ve benzeri maddeler. Büyük itici güç gerektiren roketlerde sıvı yakıtlar ve oksitleyiciler bu amaçla kullanılır. örneğin, sıvı hidrojen ve sıvı oksijen, hidrazin, dinitrojentetraoksit, boranlar ve oksijen.

Bilimsel terim anlamı:

Bozunması sırasında, çok hızla ve büyük niceliklerde ısı veren, tutuşturma, vurma ve başka etkilere karşı duyarlı bileşik.

İş hakları tüzüğüne göre elyaf tozları, toz, duman, gaz, sis, buharlar gibi terimlere ayrılan ve bu terimlerde gerekli açıklamaları yapılmış olan parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zehirli maddeler.

İngilizce'de Patlayıcı ne demek? Patlayıcı ingilizcesi nedir?:

explosive, explosives, propellant, blasting agent, combustible, dangerous, toxic articles

Osmanlıca Patlayıcı ne demek? Patlayıcı Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

münfelik

Patlayıcı hakkında bilgiler

Patlayıcı madde, hararet veya şok tesiri ile kimyasal değişikliğe uğrayan, yüksek derecede ısı, çok hacimde gaz meydana getiren, katı, sıvı veya gaz halindeki kimyasal maddelerdir.

 

Kuvvetli patlayıcıların pek çoğu kapalı bir sistemde olmadıkları veya bir şok tesirine maruz kalmazlarsa tutuşturuldukları zaman patlamazlar sadece yanarlar.

Patlayıcı maddeler, kararsız haldeki kimyasal madde veya madde karışımları olup, darbe veya kıvılcım gibi bir etkiye maruz kalması sonucu kendi kendine ilerleyen son derece hızlı kimyasal reaksiyonlarla kararlı bileşiklere dönüşürken yüksek ısı, ses, darbe etkisi ve gazlar ortaya çıkarırlar. Yanma süresi çok hızlı olduğundandan yanma için gerekli oksijen havadan sağlanamaz. Bu nedenle patlayıcı madde yapısında oksijen içeren madde bulunması gerekir.

Patlayıcı ile ilgili Cümleler

  • Onların patlayıcıları var.
  • Ben komplo teorilerine inanmam. Ben sadece Orta doğu'da tükenmiş uranyum patlayıcı ve fosfor bombalarının kullanımı ve petrol ve diğer stratejik hedefler için Irak ve Afganistanın imhası gibi gerçeklere inanıyorum.
  • Güvenlik ekibi arabada patlayıcı kontrolü yaptı.
  • Patlayıcılar bir çöp kutusunun içine saklanmıştı.
  • Onlar patlayıcı mı?
  • Alüminyum, magnezyum, silisyum vb. tozları patlayıcıdır.
  • Ali köprünün ortasına yakın üç patlayıcı bıraktı.

Patlayıcı kısaca anlamı, tanımı:

 

Patlama : Patlamak işi. Birdenbire gelişme, çoğalma.

Patlayıcı ünsüz : Ciğerlerden gelen havanın, ses yolundaki herhangi bir engele çarpmasıyla oluşan ünsüz: b, p, c, ç, d, t, g, k.

Madde : Duyularla algılanabilen nesne. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Para, mal vb. ile ilgili şey. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Molekül. Bir cismi oluşturan öge, öz. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım.

Hararet : Coşkunluk, ateşlilik. Susama, susuzluk. Sıcaklık.

Tesir : Etki.

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Değişik : Yedek iç çamaşırı, giyecek. Farklı. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan. Değiştirilmiş, muaddel.

Derece : Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri. Sıcaklıkölçer. Denli, kadar. Başarı gösterme. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe.

Hacim : Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk, oylum, cirim, sıygı.

Patlayıcı gaz : (kimya)

Patlayıcı gırtlak ünsüzü : Boğumlanma noktası gırtlak olan tonlu patlayıcı g ünsüzü. Ağızlarda görülür. gaygı < kaygı, gamçı < kamçı, gaynata < kaynata, goyun < koyun, gol < kol vb.

Patlayıcı plastik : Nitrogliserin içinde %5’lik trinitro selülöz çözeltisi olan oldukça patlayıcı bir plastik.

Patlayıcı yağ : madencilik: Tünel açmada, maden ocaklarında dinamit olarak kullanılan, dumansız barutların bileşimine giren patlayıcı özdek.

Patlayıcılarla avcılık : Dinamit, bomba, torpil, kapsül, mayın, karpit vb. patlayıcı maddeler kullanılarak özellikle sığ sularda ve akarsularda yapılan su ürünleri avcılığı.

Patlayıcılık : Patlayıcı olma durumu.

Diğer dillerde Patlayıcı anlamı nedir?

İngilizce'de Patlayıcı ne demek? : adj. explosive, fulminating, detonating

n. squib

Fransızca'da Patlayıcı : détonant/e, fulminant/e

Almanca'da Patlayıcı : adj. explosiv

Rusça'da Patlayıcı : n. детонатор (M), взрывник (M)

adj. взрывчатый, взрывной, разрывной, подрывной, гремучий